Materiały Zachodniopomorskie w bazie ERIH PLUS

Informujemy, że Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie "Materiały Zachodniopomorskie" został ujęty w prestiżowej bazie the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Jest to prowadzony przez Norwegian Centre for Research Data indeks czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, który obecnie zawiera ponad 7500 tytułów.