Konkursy antyczne w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursach antycznych realizowanych w ramach Akademii Antycznej.

Konkursy odbywają się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i organizowane są przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie.

 

W roku szkolnym 2019/2020 ogłosiliśmy 5 konkursów:

1. "Grecy i ich bogowie" - konkurs na projekt gazety codziennej

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dzieli się na dwie kategorie wiekowe. Uczniów klas IV–VI zapraszamy do stworzenia gazety w tradycyjnej, papierowej formie, natomiast uczniów klas VII i VIII do zaprojektowania gazety internetowej. Na prace czekamy do 27 marca 2020 roku. Więcej informacji

 

2. Turniej mitologiczny - konkurs dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży szeroko rozumianą kulturą antyczną, literaturą oraz sztuką. Przedmiotem konkursu jest historia i  kultura starożytnej Grecji i Rzymu. Na zgłoszenia uczniów do konkursu czekamy do 7 lutego 2020 roku. Więcej informacji 

 

3. Konkurs wiedzy o kulturze śwaiat antycznego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania młodzieży szeroko rozumianą kulturą antyczną, elementami kultury matematycznej, literaturą oraz sztuką. Przedmiotem konkursu jest kultura starożytnej Grecji i Rzymu z uwzględnieniem elementów wiedzy o kulturze minojskiej, mykeńskiej, cykladzkiej oraz etruskiej. Program merytoryczny konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, elementy kultury matematycznej oraz materiał zawarty w podanej literaturze. Więcej informacji

Zgłoszenia puczniów przyjmujemy do 10 stycznia 2020.

 

4. Potyczki mitologiczne - konkurs dla uczniów szkół średnich.

Więcej informacji

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2020.

 

5. Konkurs mitologiczny na najciekawsze przedstawienie teatralne dla uczniów szkół V-VIII szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów  do udziału w konkursie mitologicznym na najciekawsze przedstawienie teatralne dotyczące mitów Starożytnych Grecji i Rzymu. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2020. Więcej informacji

 

Konkursy realizowane są w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

Partnerami konkursu są także Polskie Towarzystwo Filologiczne, Oddział Terenowy w Szczecinie i Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Szczeciński.