Starożytni Grecy i morze - wykład w ramach Akademii Antycznej

Zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Cieśluk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany "Starożytni Grecy i morze". Wykład odbywa się w ramach Akademii Antycznej realizowanej przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego

w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. 

W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

Program wykładów w roku szkolnym 2019/2020 

 

Dr Małgorzata Cieśluk jest filologiem klasycznym. Jako hellenista specjalizuje się w badaniach nad językiem i literaturą starożytnej Grecji. Szczególnym obiektem jej zainteresowań pozostaje proza grecka okresu późnego antyku. W pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podjęła problematykę znaczenia antyku greckiego w Mowie do młodzieży Bazylego Wielkiego. Główny nurt jej dalszych badań związany jest z grecką powieścią starożytną. W rozprawie doktorskiej zatytułowanej Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiopskiej” Heliodora, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego i obronionej w roku 2003, zaproponowała własną interpretację koncepcji przeznaczenia w romansie Heliodora, opierając swoje wnioski na analizach portretów wiodących bohaterów powieści.

Obecnie dr Małgorzata Cieśluk kontynuuje badania związane z antycznymi greckimi powieściami, skupiając się przede wszystkim na wybranych aspektach tła w pięciu zachowanych romansach. W swoich pracach podejmuje także zagadnienia związane z formami komunikowania treści literackich w okresie klasycznej starożytności (kontekst oralności i piśmienności) oraz wybranymi problemami płci i sposobów prezentowania emocji erotycznych w starożytnej literaturze greckiej. Pracuje także nad przekładem z języka łacińskiego kroniki Johannesa Bugenhagena pt. Pomerania.

Dwukrotnie (w roku 2005 i 2008) otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich, które pozwoliło na odbycie kwerend bibliotecznych w American Academy oraz Deutsches Archäologisches Institut w Rzymie.

 

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Wstęp: 3 zł

Uczniowie biorący udział w konkursach antycznych wstęp wolny.