Karl Friedrich Schinkel i jego program architektoniczny

Zapraszamy członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Historyków Sztuki na wykład Alicji Wawryniuk „Karl Friedrich Schinkel i jego program architektoniczny“. 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 lutego 2020 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Wstęp wolny. 

 

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) jest jednym z najwybitniejszych architektów początku XIX wieku. Już jako młody chłopiec interesuje się sztuką. W wieku 17 lat postanawia zostać architektem i udaje się na nauki do znanego wówczas Fryderyka Gilly, który zafasycynował młodego Schinkla swoimi szkicami na wystawie akademii. Schinkel urodzony w Neuruppin i wychowany w Berlinie odbywa dalekie podróże do Włoch, Francji i Austrii, skąd powraca zafascynowany sztuką antyczną. Ze względu na brak zleceń zaczyna malować i pracować jako scenarzysta w teatrze. W swoich późniejszych pracach łączy styl klasycystyczny ze stylem gotyckim i tworzy w ten sposób ówcześnie nowy styl historyczny. Po krótkim czasie staje się prekursorem dla całego następnego pokolenia architektów i zakłada tak zwaną Schinkelschule. Jego projekty architektoniczne sięgają daleko poza Berlin i Poczdam. Schinkel projektuje budowle na terenie zarówno całych Niemiec, jak i Polski, Rosji i Czech. W referacie koncentruję się jednak głównie na budowlach w obrębie Berlina i Poczdamu, które są znaczące dla krajobrazu tych miejsc po dzień dzisiejszy. 

 

Alicja Wawryniuk urodzona w Drawsku Pomorskim jest absolwentką Freie Universität w Berlinie, gdzie studiowała historię sztuki oraz nauki o filmie i teatrze. W latach 2015-2019 była doktorantką również na FU, gdzie zajmowała się średniowiecznymi freskami w klasztorze franciszkańskim w Krakowie. Od października 2019 jest studentką na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na wydziale teologicznym. Referat ten jest wynikiem zajęć z teologii architektury w ostatnim semestrze.