Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
„Łoboda ogrodowa, czyli obraz Szczecina końca XIX i początków XX wieku w relacjach podróżniczych tego okresu”
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję Jerzego Grzelaka z Mu-zeum Historii Szczecina, zatytułowaną „Łoboda ogrodowa, czyli obraz Szczecina końca XIX i początków XX wieku w relacjach podróżniczych tego okresu”. Spotkanie odbędzie się w śro-dę, 21 czerwca 2017 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

 

Już Teodor Fontane (1819–1898), bardzo płodny niemiecki pisarz i dziennikarz, autor m.in. znanych relacji podróżniczych po Anglii i Szkocji czy pięciotomowej po Marchii Brandebur-skiej, do osobliwości wieku, w którym przyszło mu żyć, zaliczył masowe podróżowanie. Mi-mo iż liczba osób przemieszczających się w celach poznawczo-wypoczynkowych w XIX wie-ku była nieporównywalnie większa niż w czasach wcześniejszych, a około 1900 r. w Europie wszędzie tam, gdzie krajobraz był uznawany za piękny, licznie powstawały organizacje mające na celu rozwój turystyki, to w rzeczywistości podróżowanie było nadal drogie, a przez to cią-gle ekskluzywne. Stąd też bardziej uprawnione jest mówienie o XIX wieku, a zwłaszcza jego ostatniej ćwierci, raczej jako o okresie, w którym turystyka masowa rodziła się. Przyczynił się do tego bez wątpienia postępujący od lat 30. tego stulecia rozwój transportu kolejowego.

Paradoksalne jest, że od kiedy rodzi się masowa turystyka, czyli od połowy XIX wieku po-cząwszy, literatura podróżnicza dysponuje w przypadku Szczecina znacznie mniejszą ilością relacji podróżniczych niż dla okresu wcześniejszego. Ten niedobór jest tym bardziej odczu-walny, że od połowy lat 70. XIX w. Szczecin przeżywa bardzo bujny rozwój, który zaowo-cował m.in. awansem w 1910 r. do grona 20 największych miast w ówczesnych Niemczech. Obraz Szczecina z czasu stawania się wielkim ośrodkiem miejskim, nadodrzańską metropolią, widziany oczami turysty masowego byłby bez wątpienia cennym uzupełnieniem znanych fak-tów z jego historii i danych statystycznych.

Celem prelekcji jest pokazanie Szczecina z końca XIX i początków XX wieku przez pryzmat opisów miasta, które znaleźć można w pięciu relacjach podróżniczych z tego okresu, w tym trzech w języku polskim, a także przybliżenie sylwetek ich autorów.