Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Logosfera. Tradycja dominikańska

Logosfera to projekt, w ramach którego odbywają się seminaria, spotkania i warsztaty dotyczące między innymi teologii, filozofii, psychologii oraz kultury, skupiające się wokół pytań o człowieka, Boga i świat. Autorzy prowokują do podjęcia myślenia mogącego służyć pełniejszemu życiu. Język – jako sposób poznawania rzeczywistości, tworzywo relacji między ludźmi – jest dla organizatorów niezwykle ważny, ponieważ posługiwanie się nim uwidacznia szacunek dla złożoności świata oraz tajemnicy istnienia, a także chroni to, co niewyrażalne i paradoksalne, przed deformacją, banałem i redukcją. Konfrontacje i  polemiki powinny destylować myśl, przywracając źródłową świeżość kluczowym pojęciom oraz terminom, inspirując do samodzielnego dążenia do PRAWDY. Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób twórczo poszukujących, chcących się zmierzyć z różnymi punktami widzenia. W tym roku Logosfera poświęcona jest liturgii, duchowości, historii i sztuce dominikanów.

PROGRAM

 

DZIEŃ I

22 czerwca 2017 (czwartek)

Zakon/Sztuka/Historia

 

18.00–18.15 

Oficjalne otwarcie Logosfery i wystawy Skarby dominikanów

18.15–18.45 

Malarstwo dominikańskie 

Dariusz Czajkowski OP (Klasztor św. Józefa w Warszawie) 

18.45–19.15 

Zakon dominikanów na Pomorzu Zachodnim w okresie średniowiecza 

dr Rafał Simiński (Zakład Historii Średniowiecznej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)

19.15–19.45 

Odkrywanie historii – kościół klasztorny kamieńskich Dominikanów

Henryk Kustosz (Autorska Pracownia Badawczo-Projektowa Henryk Kustosz) i Artur Sobucki (Ośrodek Badań Archeologicznych w Poznaniu)

19.45–20.15 

Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Bogdan Twardochleb (redaktor „Kuriera Szczecińskiego”)

 

DZIEŃ II

23 czerwca 2017 (piątek)

Zakon/Filozofia/Teologia

 

18.00–18.35 

Tradycja tomistyczna. Czy wiara jest wiedzą?

prof. dr hab.  Jarosław Kupczak OP (Katedra Teologiczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu i Papieski Uniwersytet Laterański)

18.35–19.05  

Wszyscy jesteśmy jednym Synem (Kaz. 22) – Mistrza Eckharta koncepcja człowieka jako nieustannej inkarnacji

dr hab. Jaromir Brejdak (Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego)

19.05–19.35 

Panel dyskusyjny 

Prowadzący: ks. prof. Zdzisław Kroplewski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego)

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27.

 Wstęp wolny

 

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Veritas, Klasztor Ojców Dominikanów w Szczecinie

Partnerzy: Wydawnictwo w drodze, Secesja Café