Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Finisaż "Zofia Rydet. Fotografie"
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Końca dobiega wystawa „Zofia Rydet. Fotografie” prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w gmachu przy Wałach Chrobrego, a przygotowana we współpracy ze świnoujską Galerią Sztuki Współczesnej ms 44.

Zanim wystawa zostanie zamknięta, zapraszamy na dwa wydarzenia w ramach finisażu. 

W piątek, 6 października 2017 roku, o godzinie 18.00, zapraszamy na spotkanie zatytułowane „ms44 / Pogranicznik”, podczas którego Andrzej Pawełczyk zaprezentuje działalność Galerii ms44

W sobotę, 7 października 2017 roku, o godzinie 18.00, zapraszamy na spotkanie zatytułowane „Coś, co zostanie”. O Zofii Rydet i jej archiwum fotograficznym opowiedzą Maria Sokół-Augustyńska i Zofia Augustyńska-Martyniak – przedstawicielki Fundacji jej imienia. Będzie to opowieść poprzez pryzmat rodzinnych powiązań i zobowiązań wobec Pierwszej Damy Polskiej Fotografii. Panie opowiedzą o samej artystce oraz o archiwum, którym opiekują się od 1997 roku – daty śmierci Artystki.

Na oba wydarzenia – wstęp wolny!

 

 

 

Wystawa czasowa: "Zofia Rydet. Fotografia"
Wystawa przygotowana we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Miejsce sztuki 44 w Świnoujściu oraz z Fundacją im. Zofii Rydet w Krakowie. 
Kurator: Andrzej Pawełczyk (Galeria ms44)
Koordynator MNS: Wojciech Ciesielski 

Fotograficzny dorobek Zofii Rydet porusza ogromem, artystyczną jakością oraz – co nie mniej istotne – także siłą historycznego zapisu. Pierwotnie nie do końca doceniany, umieszczany w kontekście ruchu fotoamatorskiego, współcześnie staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców i badaczy, a postać autorki – ikoną. Jej wrażliwość zapisana w czarno-białych kadrach rozpięta jest pomiędzy dwoma biegunami, realistycznym i pozornie chłodnym podejściem „Zapisu socjologicznego”, najbardziej chyba rozpoznawalnym cyklem w jej dorobku a symbolicznym i emocjonalnym zawartym przykładowo w kolażach „Świata uczuć i wyobraźni”. Z jednej strony szorstkość dokumentalnego odzwierciedlenia, z drugiej ekspresyjne, surrealistyczne kompozycje. Te drugie, we współczesnym, cynicznym świecie, przez swój sentymentalizm, mogą niektórym wydawać się kłopotliwe, wstydliwe, ocierające się o kicz. Jednak ich współwystępowanie z reporterskimi cyklami, wzmacnia siłę ich oddziaływania.

Na wystawie w Muzeum Narodowym w Szczecinie zostanie zaprezentowany skromny fragment ogromnego dorobku. Będą to prace z cykli „Czas przemijania”, „Świat uczuć i wyobraźni” oraz „Nieskończoność dalekich dróg”. 

 ms mns

Siedziba Galerii Sztuki Współczesnej ms44 w Świnoujściu, przy ul. Armii Krajowej 13

 

ms44 | pogranicznik
Galeria Sztuki Współczesnej ( istnieje od 2013 roku )

ms44 to interdyscyplinarna platforma, na której poruszane są zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki na pograniczu kulturowym, rozumianym poprzez społeczny etos, ale i jako „obrzeże obrazu”. Posługując się językiem „widzenia peryferyjnego”, ms44 wnikliwiej bada i analizuje otoczenie. Świadomie marginalizując to, co oficjalne i wymagalne poprzez polityczną, społeczną i kulturową poprawność. Istota takiego spojrzenia pozwala wydobyć granicę pomiędzy twórczością a życiem, aby móc ja przekraczać, rozumiejąc sztukę jako transgresję. I prowadząc ku temu, by „widzenia” nie rozpatrywać jedynie w kategoriach biologicznych, lecz jako intelektualna analizę. Zgodnie z „Teorią widzenia ”Strzemińskiego który kreował postać aktywnego odbiorcy a widzenia nie rozpatrywał w kategoriach biologicznych, lecz jako skomplikowany proces myślowy. Twierdził, że „istnieje nie tylko bierny, fizjologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz obok niego czynna, poznawcza, praca naszego intelektu”. Zakładał również „historyczne narastanie świadomości wzrokowej”, wnioskując że „o widzeniu rzeczywistości decyduje nie biologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz współpraca widzenia i myśli – historycznie uwarunkowany rozwój świadomości widzenia”. Te sformułowania stanowią credo w myśl którego kształtowany jest rozwój galerii.

ms44 jest galerią wystawienniczą i prezentuje zjawiska wywodzące się z nurtu awangardy w sztuce polskiej organizując wystawy np. Jana Berdyszaka, Andrzeja Lachowicza, Zofii Rydet, Eustachego Kossakowskiego, grupy związanej z środowiskiem awangardy osieckiej, czy prezentując zbiory archiwalne Andrzeja Ciesielskiego. Równocześnie przedstawia tych twórców lub nurty które  poprzez sztukę naruszają, granice kulturowe, społeczne bądź gatunkowe jak choćby performance czy działania performatywne, np. Józef Robakowski, Janusz Bałdyga, Ewa Zarzycka, ale też artystów uprawiających malarstwo czy instalacje np. Julia Curyło, Agata Kus, Katarzyna Szeszycka. Kamil Kuskowski. Oprócz tego w galerii prezentujemy sztukę młodych twórców, organizując ich coroczne zbiorowe prezentacje. Wszystkie działania galerii ms44 mają także wymiar edukacyjny w kontekście społecznym. To bardzo ważny element filozofii rozwoju tego miejsca, realizowany poprzez cykl wydarzeń pod nazwą „tożsamość miejsca”

ms44 utrzymuje kontakty z ośrodkami sztuki w całej Polsce i Niemczech, szczególną uwagę zwracając na współpracę z uczelniami artystycznymi: Akademią Sztuki w Szczecinie, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój galerii jest współpraca z Muzeum Narodowym w Szczecinie.