Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Seminarium PROGI PAMIĘCI

Szczecin i Pomorze Zachodnie – powojenne historie nieznane w polskiej i europejskiej pamięci – to tytuł jednego z paneli organizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy seminarium Progi pamięci. 

Punktem wyjścia do społecznej debaty na temat polityki historycznej oraz kultury pamięci będą dyskusje panelowe z udziałem dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych. Do rozmowy zostaną zaproszone też osoby z innych środowisk doceniających wagę przeszłości w budowaniu przyszłości, m. in. nauczyciele, politycy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup rekonstrukcyjnych. 

Pierwszy, wspomniany już panel odbędzie się 27 listopada na antenie Polskiego Radia Szczecin o godzinie 20.00. Trzy kolejne, na które może przyjść każdy zainteresowany, będą miały miejsce następnego dnia, czyli 28 listopada 2017 roku. O godzinie 11.00 w sali konferencyjnej MNS–CDP (pl. Solidarności 1) rozpocznie się spotkanie Kultura pamięci, a polityka historyczna. O godz. 12.50 zapraszamy na dyskusję Jaką historię chcemy zachować w pamięci?, również do MNS–CDP. Natomiast na godzinę 17.00 zaplanowano debatę Jak zainteresować historią dorastające pokolenia Polaków, jak zainteresować historią Polski Europę i świat? – ten panel odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina (ul. Księcia Mściwoja II 8). 

Liczymy, że seminarium pozwoli zdefiniować zawarte w tytule progi pamięci, o które wciąż potykamy się, rozmawiając w Polsce o przeszłości. Wierzymy, iż spotkanie różnych środowisk przyniesie wiele ciekawych wątków, pozwoli na wymianę opinii, sformułowanie wniosków, a także wprowadzi wiele nowego w publiczny dyskurs dotyczący historii i pamięci. 

 

logo POMORZE ZACHmorze kultury logo semianrium

 

Seminarium dziennikarzy „Progi pamięci”. Spór o historię najnowszą

27.11 -29.11.2017 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

 

Program

 

27 listopada 2017 | poniedziałek 

Studio Polskiego Radia Szczecin
21.00 – 22.00 | Debata radiowa – „Szczecin i Pomorze Zachodnie – powojenne historie nieznane w polskiej i europejskiej pamięci”
(debata bez udziału publiczność, transmisja na żywo na antenie Radia Szczecin– 92.0 FM)

 

 

28 listopada 2017 | wtorek 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy | pl. Solidarności 1
9. 00 | Zwiedzanie wystawy stałej Centrum Dialogu Przełomy MNS
10.40 | Prezentacja multimedialna projektów edukacyjnych i obywatelskich MNS-CDP
11.00 | Panel I | „Kultura pamięci a polityka historyczna” 
 Proponowane zagadnienia do dyskusji: 
 - Polska polityka historyczna na tle podobnych praktyk w innych krajach
-  Kultura pamięci, a polityka historyczna – co dziś wiedzie prym? 
- Czy na mapie historii Europy i Polski są jeszcze białe plamy? Jak je wywabić?

12.50 | Panel II | Jaką historię chcemy zachować w pamięci? 
Proponowane zagadnienia do dyskusji: 
- Dobre praktyki – najnowsze polskie muzea historyczne: wielkie i lokalne. Jaką  historię opowiadają, jaką przemilczają? Na ile muzea historyczne są ważnym elementem życia Polaków, na ile jedynie miejscem spędzania wolnego czasu, albo zajęć szkolnych?  
- Na ile muzea powinny być, a na ile są narzędziem polityki historycznej i elementem kultury pamięci? 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina | ul. Mściwoja II 8
16.00 | Zwiedzanie wystawy „Hans Stettiner i Jan Szczeciński” 
17.00 | Panel III | „Jak zainteresować historią dorastające pokolenia Polaków, jak zainteresować historią Polski Europę i świat?” 
Proponowane zagadnienia do dyskusji:
- Na ile wystawa CDP wpisuje się w polsko-polski dyskurs o historii najnowszej, jaką rolę odgrywa/może odegrać na Ziemiach Północnych i Zachodnich oraz na pograniczu polsko-niemieckim?
- Które z zagadnień dotyczących najnowszej historii Polski prezentowanych na wystawie budzą najwięcej kontrowersji? 
- Które wątki z najnowszej historii Polski dzielą Polaków,  na jakich tematach wciąż się potykamy? 

 

29 listopada 2017 | środa 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy | pl. Solidarności 1
9.00 | Spotkanie podsumowujące – ewaluacja
11.00 | Zakończenie Seminarium 

 

 logotypy pz wzp mkidn