Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Nie tylko kolędnicy... - zwyczaje zimowe prawosławnych Słowian Południowych
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Zapraszamy na wykład Mirell Makurat (Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie) zatytułowany „Nie tylko kolędnicy – Kukeri, Vasiliczari, Babari i inni. Zwyczaje zimowe prawosławnych Słowian Południowych.

Prelekcja będzie dotyczyła zimowego cyklu obrzędowego Bułgarów, Macedończyków i Serbów, podczas którego dochodzi do połączenia pogańskich elementów słowiańskich i bałkańskich z nauką oraz obrządkiem Cerkwi Prawosławnej. W wyniku wzajemnych oddziaływań tych wpływów dochodzi do powstania formy lokalnej religijności (omówione zostanie m.in. zjawisko synkretyzmu i antysynkretyzmu religijnego, czyli łączenia lub, przeciwnie, podtrzymywania odrębności  pewnych wierzeń i praktyk). 

Na tle ludowego i prawosławnego kalendarza omówione zostaną rytuały, wierzenia i zwyczaje cyklu zimowego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych obchodów tzw. Starego Nowego Roku oraz Karnawału (obrzędy, typy i funkcje masek i strojów przebierańców –  Vasiliczarów, Kukerów, Babarów, Koledarów, a także personifikacji Starego i Nowego Roku i in., przebrania współczesne). 

Przyjrzenie się sposobom świętowania Słowian Południowych daje nam kontekst do pogłębionego rozumienia ich kultury, a także tradycji polskich.  

Wstęp wolny