Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Środa z historią Szczecina: Teatry szkolne w Szczecinie XVI–XIX wieku
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

 

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję dr. hab. prof. US Mirosławy Kozłowskiej (Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki Uniwersytetu Szczecińskiego) zatytułowaną „Edukacja i estetyka. Teatry szkolne w Szczecinie XVI–XIX wieku”, która zostanie wygłoszona w środę, 21 marca 2018 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

Działalność teatrów funkcjonujących przy szkołach szczecińskich można rozpatrywać w kontekście ich funkcji edukacyjnych, reprezentacyjnych oraz jako swoisty substytut teatru jako instytucji otwartej dla szerokiej publiczności. Teatr stanowił istotny element w programie kształcenia w Pedagogium, a także w gimnazjach. W XVI–XIX wieku funkcje teatru szkolnego i zakres jego działania oraz poetyka widowisk ulegały interesującym przemianom: od przedstawień realizowanych na wzór teatrów publicznych (trup teatralnych) do poddanych standaryzacji uroczystości szkolnych. Omówione zostaną przykłady zamkniętych i otwartych widowisk, a także uroczystości, których elementem były teatr lub teatralizacje o charakterze widowiskowym. Podstawowym źródłem pozwalającym śledzić aktywność teatralną szkół szczecińskich, jak Pedagogium, Gimnazjum Realne Fryderyka Wilhelma (Friedrich-Wilhelm-Realgymnasium) czy Szkoła Fryderyka Wilhelma (Friedrich Wilhelm-Schule) są wydawane ich nakładem publikacje dotyczące tych wydarzeń.