Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Wykład i debata: Polska w polityce zagranicznej Rosji Radzieckiej w latach 1918–1919

Polska, która w 1918 r. odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, budziła zainteresowanie sąsiadów, zwłaszcza Rosji Radzieckiej, gdzie szalała rewolucja. O tym, jak sowieckie rządy postrzegały Polskę, co planowały wobec niej, opowie rosyjski historyk, wykładowca uniwersytetu w Sankt Petersburgu, Artiom Barynkin. 22 marca o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy wygłosi prelekcję "Polska w polityce zagranicznej Rosji Radzieckiej w latach 1918–1919". Po prelekcji odbędzie się debata. 

Wykład rosyjskiego historyka wpisuje się w ciąg wydarzeń, realizowanych przez  MNS–CDP w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. W styczniu bieżącego roku MNS–CDP było współorganizatorem wystawy Sieci Ziem Północnych i Zachodnich, zatytułowanej Wrastanie, prezentującej pięć pierwszych lat po wojnie na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 roku. W lutym odbyły się lekcje z udziałem Sybiraków, przypominające pierwszą wielką zsyłkę Polaków wgłąb Związku Sowieckiego w lutym 1940 roku. W marcu rozpoczął się cykl lekcji poświęconych odwadze cywilnej, prezentujących sylwetki polskich bohaterów, dzięki którym Polska stała się w pełni suwerennym krajem po przełomie ustrojowym w 1989 roku.  

Współorganizatorem spotkanie z Artiomem Barynkinem jest Fundacja Bielik. 

plakat ptrelekcja 2

logo pz wzp mkidn