Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
Wykład: Domek Goethego w Weimarze i jego recepcja w XX wieku
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Zapraszamy w środę, 4 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, na wykład dra Szymona Piotra Kubiaka „Domek Goethego w Weimarze i jego recepcja w XX wieku”. Spotkanie odbywa się w ramach programu towarzyszącego wystawie "Biedermeier" prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie do 15 kwietnia 2018. 

Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawa „Biedermeier” to próba charakterystyki mieszczańskiej obyczajowości i kultury życia codziennego epoki ponapoleońskiej. Prowokuje do namysłu nad narodową oraz społeczną tożsamością biedermeieru – czy jest to nowoczesny nurt naznaczony wpływami Berlina, Monachium i Wiednia, odzwierciedlający wzrastającą rolę klasy średniej, miejskiej inteligencji, a na ziemiach polskich również ziemiaństwa, czy też naiwny, sielankowy rodzaj mieszczańskiej idylli. Ekspozycja stanowi więc zaproszenie zarówno do rewizji popularnych wyobrażeń o mieszczańskości, jak i refleksji nad trwałością środkowoeuropejskich i polskich tradycji oraz dziedzictwa mieszczańskiej kultury artystycznej egzemplifikowanej przez zabytki rzemiosła artystycznego sprzed blisko dwóch stuleci.