Wykład: Późnośredniowieczna moneta pomorska. Między słowiańską tradycją a hanzeatycką globalizacją

Zapraszamy na gościnny wykład prof. Borysa Paszkiewicza (Uniwersytet Wrocławski) „Późnośredniowieczna moneta pomorska. Między słowiańską tradycją a hanzeatycką globalizacją”. Wykład odbędzie się we wtorek, 28 marca 2017 roku, o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Spotkanie odbywa się w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie stałej „Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci”.

 

Schyłek XIV i pierwsza połowa XV wieku to czas gruntownych przeobrażeń pieniądza w strefie bałtyckiej. Handel morski potrzebował monet większych od dotychczasowych denarów i porównywalnych, a najlepiej – takich samych, we wszystkich portach. Księstwo pomorskie miało jednak swoje tradycje monetarne, oparte na lokalnych denarach, z których najważniejsze były sundzkie i słowiańskie albo inaczej szczecińskie. Ich porzucenie oznaczałoby zniszczenie całego systemu społecznego wzajemnych zobowiązań, opartego na czynszach i rentach. Dlatego starano się łączyć monety lokalne z nowymi, wybijanymi dla potrzeb handlu hanzeatyckiego. Dziś rozpoznanie przebiegu tych wydarzeń i powiązanie ich z monetami przechowywanymi w zbiorach jest pasjonującym zadaniem badawczym.