Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Aplikacja mobilna „Muzeum Narodowe w Szczecinie” nie gromadzi danych osobowych o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym jako RODO. Aplikacja podczas działania poprosi użytkownika o zgodę na dostęp do danych lokalizacji urządzenia. W przypadku wyrażenia zgody, użytkownik otrzyma rozszerzone informacje o pobliskich eksponatach znajdujących się w Muzeum. Zgoda na udostępnienie danych o lokalizacji urządzenia jest opcjonalna i dobrowolna, a same dane o lokalizacji są przetwarzane wyłączenie lokalnie w aplikacji, na potrzeby działania powyższej funkcjonalności i nie zostają zapisane i przetwarzane w inny sposób.

I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Muzeum Narodowe w Szczecinie” (dalej: „Aplikacja”). Właścicielem i Administratorem Aplikacji jest Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27, 70-561 w Szczecinie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6 = 'biuro' + '@'; addy41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6 = addy41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6 = 'biuro' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6').innerHTML += ''+addy_text41c0c8601547dd7c7e6960f6c90e87e6+''; Dostawcą Aplikacji jest Koma Nord Sp. z o.o Użytkownikiem Aplikacji jest każda osoba, która pobrała Aplikację. Aplikacja jest formą przewodnika i audioprzewodnika pozwalającego na samodzielne zwiedzanie wystaw stałych poświęconych dawnej kulturze Pomorza w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Regulamin udostępniony jest w Aplikacji, a ponadto za pośrednictwem strony https://muzeum.szczecin.pl II Udostępnienie i korzystanie z aplikacji mobilnej Udostępnienie Aplikacji Użytkownikowi następuje poprzez umożliwienie pobrania jej na Urządzenie Mobilne z odpowiedniego sklepu:● dla systemu operacyjnego iOS ze sklepu App Store,● dla systemu operacyjnego Android ze sklepu Google Play. Pobranie aplikacji ze sklepu internetowego na urządzenie mobilne jest bezpłatne (mogą zostać naliczone opłaty za transfer danych, potrzebnych do pobrania aplikacji). Uruchomienie Aplikacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z Aplikacji pomiędzy Właścicielem/Dostawcą a Użytkownikiem. Najnowsza wersja Aplikacji będzie umieszczona w odpowiednim z wymienionych powyżej sklepów i dostępna do pobrania przez Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Dostawca informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Dostawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store. III Wymagania techniczne Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w pkt II.1. na urządzenie mobilne Użytkownika. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 6.0,dla wersji Aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 12.0. Do zainstalowania i aktualizacji Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację. IV Zasady korzystania i odpowiedzialność Aplikacja  prezentuje na ekranie Urządzenia mobilnego mapę wystawy, zdjęcia i ilustracje eksponatów umieszczonych na wystawie oraz ich opis. Pozwala na dodanie eksponatów do listy ulubionych oraz odtworzyć opis eksponatu, czytany przez lektora. Aplikacja dostarczana jest w języku polskim, angielskim i niemieckim. Użytkownik po uruchomieniu Aplikacji może wybrać dostępny język. Aplikacja nie gromadzi żadnych danych pozwalających na zidentyfikowanie. System Android i iOS wymagają zgody użytkownika na dostęp do lokalizacji przez cały czas uruchomienia aplikacji. Jest to wymagane aby używać funkcji Bluetooth. Wyrażenie tej zgody pozwali użytkownikowi na interaktywne zwiedzanie w oparciu o rozmieszczone na wystawie nadajniki beacon. Użytkownik nie musi wyrażać zgody na dostęp do lokalizacji aby korzystać z aplikacji bez tej funkcjonalności. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:● w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,● z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora aplikacji o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Dostawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:● szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;● szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;● jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do pobrania Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;● nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Aplikacji. Dostawca informuje, że Aplikacja udostępniana jest w wersji Produkcyjnej. Jednakże przewiduje się dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzania nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji, w tym powstanie obowiązku potwierdzania zapoznania się z nowymi wersjami regulaminu. O rozszerzeniu funkcjonalności i wynikających stąd zmianach dla użytkowania Dostawca informuje w komunikatach na stronach Internetowych oraz mediach społecznościowych. V Prawa autorskie Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści Aplikacji należą do Muzeum Narodowego w Szczecinie lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Muzeum Narodowemu w Szczecinie zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści Aplikacji w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych poniżej. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszona, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji). Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, z uwzględnieniem ust. 5, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez zgody Usługodawcy jest zabronione. VI Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników Wsparcie techniczne Aplikacji realizowane jest przez udostępnienie Użytkownikom adresu e-mail. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakc831a49048043ac92e18987128912e53').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc831a49048043ac92e18987128912e53 = 'aplikacjamns' + '@'; addyc831a49048043ac92e18987128912e53 = addyc831a49048043ac92e18987128912e53 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textc831a49048043ac92e18987128912e53 = 'aplikacjamns' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc831a49048043ac92e18987128912e53').innerHTML += ''+addy_textc831a49048043ac92e18987128912e53+''; .

Nowy budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Dojazd Centrum Dialogu Przełomy położone jest w ścisłym centrum Szczecina naprzeciwko Filharmonii. Do muzeum można dojechać, tramwajem lub samochodem.  Tramwajem Najbliżej muzeum mieści się przystanek Plac Żołnierza (600m), gdzie zatrzymują się tramwaje linii 1, 2, 8, 10 lub Przystanek Filharmonia (350m), gdzie zatrzymują się tramwaje 1, 2, 10, 12.Linia 2 i 8 obsługiwana jest wyłącznie przez tabory niskopodłogowe, linia 1, 10, 12 obsługiwana jest natomiast przez tabory niskopodłogowe tylko w wybranych godzinach (sprawdź na stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii)  Autobusem W odległości około 170 metrów od muzeum znajduje się przystanek Starzyńskiego, gdzie zatrzymują się linie nr 70 i 90 obsługiwane przez autobusy niskopodłogowe.  Samochodem Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po przeciwnej stronie ulicy w odległości około 50 m od budynku. Wokół muzeum znajdują się miejsca parkingowe, leżące w tzw. Strefie płatnego parkowania.Opłata za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.Sprawdź opłaty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów: https://spp.szczecin.pl/ppn/niepelnosprawni-i-ich-opiekunowie   Znajdujący się przy muzeum parking umożliwia dostanie się do muzeum bez przekraczania jezdni, ale przy miejscach postojowych znajduje się nierówny krawężnik. Wysokość krawężnika przekracza 2 cm i utrudnia swobodny wjazd osobie korzystającej z wózka. Taksi Od 1 sierpnia firma VipTaxi realizuje usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchu na terenie Szczecina oraz wybranych miast w województwie zachodniopomorskim. Usługa wykonywana jest przez całą dobę. Zamówienia na przewóz należy dokonywać z wyprzedzeniem.Kontakttel. 500 405 306Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakbff704a1b88143618cdd75872344b47b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybff704a1b88143618cdd75872344b47b = 'info' + '@'; addybff704a1b88143618cdd75872344b47b = addybff704a1b88143618cdd75872344b47b + 'viptaxi' + '.' + 'pl'; var addy_textbff704a1b88143618cdd75872344b47b = 'info' + '@' + 'viptaxi' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakbff704a1b88143618cdd75872344b47b').innerHTML += ''+addy_textbff704a1b88143618cdd75872344b47b+'';     Autokar (wycieczki zorganizowane) Autokar może na chwilę zatrzymać się przed wejściem do muzeum, aby wysadzić pasażerów. Najbliższy parking dla autokarów znajduje się przy Zamku Książąt Pomorskich. Udogodnienia Przy wejściu głównym, po lewej stronie znajduje się dzwonek, którym zwiedzający powiadamia pracownika o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik muzeum zobowiązany jest do udzielenia pomocy zwiedzającemu i wskazania drogi do windy.Winda mieszcząca jeden wózek inwalidzki umożliwia dotarcie na parter i I piętro.Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.Na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się miejsca odpoczynku – fotele z oparciami oraz pufy.  W razie trudności z ich znalezieniem, pomocą posłużą opiekunowie wystaw. Wypożyczenie wózkaMożesz bezpłatnie wypożyczyć wózek lub balkonik do poruszania się po muzeum. Taką potrzebę zgłoś przynajmniej 7 dni przed planowaną wizytą drogą mailową lub telefoniczną u koordynatorki ds. dostępności:Dorota Obalek-Bylaktel. 797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185 = 'd.obalek' + '@'; addy3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185 = addy3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185 = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185').innerHTML += ''+addy_text3c8efc9fd9e8a184f0f942c74273a185+'';  

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, brak windy. Dojazd Muzeum Sztuki Współczesnej położone jest w ścisłym centrum Szczecina. Do muzeum można dojechać, tramwajem, autobusem lub samochodem.  Tramwajem Najbliżej muzeum mieści się przystanek Plac Żołnierza, gdzie zatrzymują się tramwaje linii 1, 2, 8, 10. Linia 2 i 8 obsługiwana jest wyłącznie przez tabory niskopodłogowe, linia 1 i 10 obsługiwana jest natomiast przez tabory niskopodłogowe w wybranych godzinach (sprawdź na stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii) Samochodem Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy budynku. Wokół muzeum znajdują się miejsca parkingowe, leżące w tzw. Strefie płatnego parkowania.Opłata za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.Sprawdź opłaty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów:https://spp.szczecin.pl/ppn/niepelnosprawni-i-ich-opiekunowie  Znajdujący się przy muzeum parking umożliwia dostanie się do muzeum bez przekraczania jezdni, ale przy miejscach postojowych znajduje się nierówny krawężnik. Wysokość krawężnika przekracza 2 cm i utrudnia swobodny wjazd osobie korzystającej z wózka. Taksi Od 1 sierpnia firma VipTaxi realizuje usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchu na terenie Szczecina oraz wybranych miast w województwie zachodniopomorskim. Usługa wykonywana jest przez całą dobę. Zamówienia na przewóz należy dokonywać z wyprzedzeniem.Kontakttel. 500 405 306Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb = 'info' + '@'; addy9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb = addy9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb + 'viptaxi' + '.' + 'pl '; var addy_text9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb = 'info@viptaxi.pl ';document.getElementById('cloak9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb').innerHTML += ''+addy_text9b5dc02b4d4e2bfe1919063499a2e5fb+'';    Autokar (wycieczki zorganizowane) Autokar może na chwilę zatrzymać się przed wejściem do muzeum, aby wysadzić pasażerów. Najbliższy parking dla autokarów znajduje się przy Zamku Książąt Pomorskich. Możliwe utrudnienia w gmachu przed wejściem do budynku znajduje się stopień,do pierwszej ekspozycji prowadzi siedem stopni bez poręczy,toaleta znajduje się na I piętrze i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Udogodnienia Wypożyczenie wózkaMożesz bezpłatnie wypożyczyć wózek lub balkonik do poruszania się po muzeum. Taką potrzebę zgłoś przynajmniej 7 dni przed planowaną wizytą drogą mailową lub telefoniczną u koordynatorki ds. dostępności:Dorota Obalek-Bylaktel. 797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakbef8225cd1561d35ee0f997303a47de3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybef8225cd1561d35ee0f997303a47de3 = 'd.obalek' + '@'; addybef8225cd1561d35ee0f997303a47de3 = addybef8225cd1561d35ee0f997303a47de3 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textbef8225cd1561d35ee0f997303a47de3 = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakbef8225cd1561d35ee0f997303a47de3').innerHTML += ''+addy_textbef8225cd1561d35ee0f997303a47de3+'';  

Dla osób z niepełnosprawnością ruchu dostępna jest wyłącznie ekspozycja na parterze. W budynku nie ma windy umożliwiającej dotarcie na wyższe kondygnacje. Dojazd Siedzibą Muzeum Historii Szczecina jest gotycki Ratusz Staromiejski na Podzamczu, usytuowany w centrum najstarszej części miasta – pomiędzy Rynkiem Siennym i Rynkiem Nowym.Do muzeum można dojechać, tramwajem lub samochodem.  Tramwajem Najbliżej muzeum mieści się przystanek przy ulicy Wyszyńskieho (400m), gdzie zatrzymują się tramwaje linii 2, 6, 7, 8. Linia 2 i 8 obsługiwana jest wyłącznie przez tabory niskopodłogowe, linia 7 i 8, obsługiwana jest natomiast przez tabory niskopodłogowe w wybranych godzinach (sprawdź na stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii) Autobusem W odległości około 400 metrów od muzeum znajduje się przystanek Wyszyńskiego, gdzie zatrzymują się linie nr 62 i 76 oraz linie pośpieszne B i C. Wszystkie linie autobusowe obsługiwane są przez tabory niskopodłogowe Samochodem Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami  znajduje się w odległości ok. 150 m. Wokół muzeum znajdują się miejsca parkingowe, leżące w tzw. Strefie płatnego parkowania.Opłata za postój pojazdów osobowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.Sprawdź opłaty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów:https://spp.szczecin.pl/ppn/niepelnosprawni-i-ich-opiekunowie   Taksi Od 1 sierpnia firma VipTaxi realizuje usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchu na terenie Szczecina oraz wybranych miast w województwie zachodniopomorskim. Usługa wykonywana jest przez całą dobę. Zamówienia na przewóz należy dokonywać z wyprzedzeniem.Kontakttel. 500 405 306Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak8cec2943369e8186821c745569f75d30').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8cec2943369e8186821c745569f75d30 = 'info' + '@'; addy8cec2943369e8186821c745569f75d30 = addy8cec2943369e8186821c745569f75d30 + 'viptaxi' + '.' + 'pl'; var addy_text8cec2943369e8186821c745569f75d30 = 'info' + '@' + 'viptaxi' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak8cec2943369e8186821c745569f75d30').innerHTML += ''+addy_text8cec2943369e8186821c745569f75d30+'';      Autokar (wycieczki zorganizowane) Autokar może na chwilę zatrzymać się przed wejściem do muzeum, aby wysadzić pasażerów. Najbliższy parking dla autokarów znajduje się przy Zamku Książąt Pomorskich lub pod Trasą Zamkową. Możliwe utrudnienia w gmachu Dla osób z niepełnosprawnością ruchu dostępna jest wyłącznie ekspozycja na parterze.Budynek nie posiada windy, ani platformy ułatwiającej dostęp na wyższe kondygnacje.Ciężko otwierające się drzwi wejścioweStopień przy wejściu na ekspozycjęToaleta na I piętrze nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Jeśli potrzebujesz pomocy z wejściem do budynku oraz poruszaniem się po nim zadzwoń lub skontaktuj się wcześniej z pracownikami kasy muzeum:tel. 797 400 439 lub (+48) 91 43 15 255Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2 = 'kasaratusz' + '@'; addy0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2 = addy0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2 = 'kasaratusz' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2').innerHTML += ''+addy_text0c3f1903084b136fc676c3c45c7aa3f2+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5 = 'd.pytlinska' + '@'; addy662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5 = addy662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5 = 'd.pytlinska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5').innerHTML += ''+addy_text662ec702c6cbb5d27f5976d57428c6c5+'';    Udogodnienia Miejsca odpoczynku: na wystawie przygotowano pufy do siedzenia. W razie trudności z ich znalezieniem, pomocą posłużą opiekunowie wystaw. Dostępność wystaw Wystawa "Najstarsze karty z dziejów Szczecina" prezentowana na parterze dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wystawy prezentowane na wyższych kondygnacjach ze względu na brak windy nie są dostępne dla osób korzystających z wózków jak i osób z problemami w przemieszczaniu. Wypożyczenie wózka Możesz bezpłatnie wypożyczyć wózek lub balkonik do poruszania się po muzeum. Taką potrzebę zgłoś przynajmniej 7 dni przed planowaną wizytą drogą mailową lub telefoniczną u koordynatorki ds. dostępności:Dorota Obalek-Bylaktel. 797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea = 'd.obalek' + '@'; addyd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea = addyd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea').innerHTML += ''+addy_textd62bf622f4eae3acdff1d1f581ff82ea+'';  

Budynek dostępny jest zarówno dla osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i dla osób na wózkach.  Dojazd Muzeum Tradycji Regionalnych położone jest w ścisłym centrum Szczecina. Do muzeum można dojechać, tramwajem, autobusem lub samochodem.  Tramwajem Najbliżej muzeum mieści się przystanek Plac Żołnierza, gdzie zatrzymują się tramwaje linii 1, 2, 8, 10. Linia 2 i 8 obsługiwana jest wyłącznie przez tabory niskopodłogowe, linia 1 i 10 obsługiwana jest natomiast przez tabory niskopodłogowe w wybranych godzinach (sprawdź na stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii)  Samochodem Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po przeciwnej stronie ulicy w odległości około 50 m od budynku. Wokół muzeum znajdują się miejsca parkingowe, leżące w tzw. Strefie płatnego parkowania.Opłata za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.Sprawdź opłaty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów:https://spp.szczecin.pl/ppn/niepelnosprawni-i-ich-opiekunowie   Znajdujący się przy muzeum parking umożliwia dostanie się do muzeum bez przekraczania jezdni, ale przy miejscach postojowych znajduje się nierówny krawężnik. Wysokość krawężnika przekracza 2 cm i utrudnia swobodny wjazd osobie korzystającej z wózka. Taksi Od 1 sierpnia firma VipTaxi realizuje usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchu na terenie Szczecina oraz wybranych miast w województwie zachodniopomorskim. Usługa wykonywana jest przez całą dobę. Zamówienia na przewóz należy dokonywać z wyprzedzeniem.Kontakttel. 500 405 306Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak2e86049394013185d847a0e84d8b26a3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2e86049394013185d847a0e84d8b26a3 = 'info' + '@'; addy2e86049394013185d847a0e84d8b26a3 = addy2e86049394013185d847a0e84d8b26a3 + 'viptaxi' + '.' + 'pl'; var addy_text2e86049394013185d847a0e84d8b26a3 = 'info' + '@' + 'viptaxi' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak2e86049394013185d847a0e84d8b26a3').innerHTML += ''+addy_text2e86049394013185d847a0e84d8b26a3+'';      Autokar (wycieczki zorganizowane) Autokar może na chwilę zatrzymać się przed wejściem do muzeum, aby wysadzić pasażerów. Najbliższy parking dla autokarów znajduje się przy Zamku Książąt Pomorskich. Możliwe utrudnienia w gmachu nierówności na drodze prowadzącej do windy,stromy podjazd do windy (ok. 18°)strome schody przy wejściu Udogodnienia Przy wejściu głównym, po lewej stronie znajduje się dzwonek, którym zwiedzający powiadamia pracownika o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik muzeum zobowiązany jest do udzielenia pomocy zwiedzającemu i wskazania drogi do windy. Winda mieszcząca jeden wózek inwalidzki umożliwia dotarcie na parter i I piętro. Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Na parterze i na pierwszym piętrze znajdują się miejsca odpoczynku – fotele z oparciami oraz pufy.  W razie trudności z ich znalezieniem, pomocą posłużą opiekunowie wystaw. Wypożyczenie wózka Możesz bezpłatnie wypożyczyć wózek lub balkonik do poruszania się po muzeum. Taką potrzebę zgłoś przynajmniej 7 dni przed planowaną wizytą drogą mailową lub telefoniczną u koordynatorki ds. dostępności:Dorota Obalek-Bylaktel. 797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e = 'd.obalek' + '@'; addy15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e = addy15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e').innerHTML += ''+addy_text15eff43d4f8dee1b399e83f84d73ae5e+'';  

Budynek dostępny jest zarówno dla osób z trudnościami w poruszaniu się, jak i dla osób na wózkach.  Dojazd Wały Chrobrego to przestrzeń spacerowa położona w bliskiej odległości od centrum komunikacyjnego znajdującego się przy Placu Rodła. Do muzeum można dojechać autobusem miejskim lub samochodem. Na ulicach dojazdowych do gmachu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Dostęp do głównego wejścia muzeum zarówno z lewej, jak i prawej strony jest swobodny. Szerokie i płaskie chodniki umożliwiają swobodne poruszanie się i omijanie osób idących z naprzeciwka.  Autobusem Przy wejściu do budynku w odległości około 50 m znajduję się przystanek autobusowy, dzięki któremu nasi goście mogą dojechać bezpośrednio pod gmach muzeum. Linia nr 70 i 90 obsługiwana jest przez autobusy niskopodłogowe. Samochodem Wokół muzeum znajdują się miejsca parkingowe, leżące w tzw. Strefie płatnego parkowania A.Opłata za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.Sprawdź opłaty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów:https://spp.szczecin.pl/ppn/niepelnosprawni-i-ich-opiekunowie Znajdujący się przy muzeum parking umożliwia dostanie się do muzeum bez przekraczania jezdni, ale przy miejscach postojowych znajduje się nierówny krawężnik. Wysokość krawężnika przekracza 2 cm i utrudnia swobodny wjazd osobie korzystającej z wózka. 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Wały Chrobrego 4), w odległości około 150 m od muzeum. Przy przejściu dla pieszych znajdują się wypłaszczone krawężniki umożliwiające swobodny przejazd osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego lub osobom przewożącym dzieci w wózku. Taksi Od 1 sierpnia firma VipTaxi realizuje usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchu na terenie Szczecina oraz wybranych miast w województwie zachodniopomorskim. Usługa wykonywana jest przez całą dobę. Zamówienia na przewóz należy dokonywać z wyprzedzeniem.Kontakttel. 500 405 306Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37 = 'info' + '@'; addyafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37 = addyafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37 + 'viptaxi' + '.' + 'pl'; var addy_textafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37 = 'info' + '@' + 'viptaxi' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37').innerHTML += ''+addy_textafb4052a405ad988190d6bc12d9b2f37+'';     Autokar (wycieczki zorganizowane) Autokar może na chwilę zatrzymać się przed wejściem do muzeum, aby wysadzić pasażerów. Parking dla autokarów znajduje się na tyle budynku. Możliwe utrudnienia w gmachu Dwa szerokie stopnie przed wejściem do budynku.Ciężkie i trudno otwierające się drzwi wejściowe.Schody prowadzące na I piętro nie mają poręczy.Schody prowadzące do toalet na parterze są strome.Ze względu na warunki techniczne na parterze, aby skorzystać z windy umożliwiającej dostanie się na sale wystawowe na I piętrze oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością należy poinformować pracownika kasy lub opiekuna wystaw. Winda dla osób z niepełnosprawnością ma szerokość 120 cm i długość 160 cm.Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na pierwszym piętrze, aby się do niej dostać należy poinformować opiekuna wystaw lub pracownika kasy.Część miejsc do siedzenia nie posiada oparć i podłokietników. Jeśli potrzebujesz pomocy z wejściem do budynku oraz poruszaniem się po nim zadzwoń lub skontaktuj się wcześniej z pracownikami kasy muzeumtel. 572 661 191 lub (+48) 91 43 15 261Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak369967dd866546e26a57ca85b7563fde').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy369967dd866546e26a57ca85b7563fde = 'kasawaly' + '@'; addy369967dd866546e26a57ca85b7563fde = addy369967dd866546e26a57ca85b7563fde + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text369967dd866546e26a57ca85b7563fde = 'kasawaly' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak369967dd866546e26a57ca85b7563fde').innerHTML += ''+addy_text369967dd866546e26a57ca85b7563fde+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2 = 'm.bruzdzinska' + '@'; addyaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2 = addyaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2 = 'm.bruzdzinska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2').innerHTML += ''+addy_textaf263ad02f1cddb91d4067c0f5f2b6c2+'';   Udogodnienia W budynku znajdują się 2 pochylnie ułatwiające przemieszczanie się na parterze. Winda mieszcząca jeden wózek inwalidzki umożliwia dotarcie na pierwsze piętro.Toaleta na pierwszym piętrze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.Sala konferencyjna i salka edukacyjna mieszczące się na I piętrze są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.Miejsca odpoczynku:na holu dolnym oraz górnym znajdują się miejsca odpoczynku – kolorowe pufy oraz fotele z oparciami. Dodatkowe siedzenia znajdują się również na wystawach "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu" oraz "Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku" prezentowanych na parterze. W razie trudności z ich znalezieniem, pomocą posłużą opiekunowie wystaw. Dostępność wystaw Wszystkie wystawy dostępne są dla osób z problemami w przemieszczaniu. Możliwe bariery występujące na wystawach stałych i czasowych Na wystawie „W afrykańskiej wiosce” wjazd wózkiem do zagrody ludu Somba oraz zagrody lubu Lobi może być utrudniony ze względu na zwężenie wejścia i wyjścia w dolnej części budowli. Szerokość wejścia i wyjścia obu zagrodach w najwęższym miejscu wynosi około 70 cm.  Wypożyczenie wózka Możesz bezpłatnie wypożyczyć wózek lub balkonik do poruszania się po muzeum. Taką potrzebę zgłoś przynajmniej 7 dni przed planowaną wizytą drogą mailową lub telefoniczną u koordynatorki ds. dostępności: Dorota Obalek-Bylaktel. 797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81 = 'd.obalek' + '@'; addy6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81 = addy6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl '; var addy_text6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81 = 'd.obalek@muzeum.szczecin.pl ';document.getElementById('cloak6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81').innerHTML += ''+addy_text6cce91944ccdca9b16a8eac38c26ee81+'';  

Dążymy do tego, aby muzeum i jego bogate zbiory były dostępne dla każdego mieszkańca naszego miasta i regionu. Dokładamy wszelkich starań, aby oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Szczecinie odpowiadała na zróżnicowane potrzeby odbiorców, umożliwiając im swobodne zwiedzanie i uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez nasz zespół. W tegorocznym Informatorze edukacyjnym na rok szkolny 2023/2024 znajdują się propozycje lekcji i warsztatów dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale również ogólne informacje na temat dostępności gmachów muzealnych i dojazdu do wybranych gmachów, na stronie 76-80. Osoby z niepełnosprawnością ruchu - strona 76 Osoby z niepełnosprawnością wzroku - strona 77 Osoby z niepełnosprawnością słuchu - strona 78 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - strona 79 Sztuka Cię szuka - warsztaty arteterapeutyczne - strona 79 Współpracując z Państwem będziemy starali się systematycznie uzupełniać ofertę o kolejne udogodnienia i propozycje.Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dostępności gmachów muzealnych.W razie pytań lub sugestii zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ds. dostępności: Dorota Obalek-BylakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9 = 'd.obalek' + '@'; addy686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9 = addy686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9 = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9').innerHTML += ''+addy_text686ef42a60bc96332bb46c10f376d5e9+''; Tel. 797 400 438Można się również kontaktować za pomocą SMS-a lub przez WhatsaApp. Informacje ogólne Uzupełnimy wkrótce Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku Uzupełnimy wkrótce Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchu i trudnościami w poruszaniu się Muzeum Narodowe w Szczecinie jest muzeum wieloodziałowych. Stopień dostępności architektonicznej w każdym gmachu jest inny, dlatego poniżej zamieszczany szczegółową informację dla osób z problemami w poruszaniu się. Informacja dotyczy zarówno dojazdu do muzeum, rozkładu pomieszczeń jak i wystaw prezentowanych w danym gmachu. Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Pl. Solidarności 1 Informacje dla osób słabosłyszących i Głuchych Kontakty mailowy i telefoniczny do wszystkich pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie podany jest w zakładce „Zespół”. Z pracownikami kas i punktów informacyjnych, a także księgarnią możesz komunikować się zarówno mailowo jak i SMS-em. Poniżej podajemy kontakt do kas wszystkich gmachów muzealnych: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1 = 'kasawaly' + '@'; addyb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1 = addyb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1 = 'kasawaly' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1').innerHTML += ''+addy_textb68b5c726e39eeff67a662c13d4326d1+''; Marta Pachut tel. 572 661 191Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakbd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c = 'm.bruzdzinska' + '@'; addybd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c = addybd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textbd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c = 'm.bruzdzinska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakbd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c').innerHTML += ''+addy_textbd55bcc66dda1defc8de1f5b4d1f920c+''; Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88 = 'kasaratusz' + '@'; addyf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88 = addyf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88 = 'kasaratusz' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88').innerHTML += ''+addy_textf2dba6b9c021f3aef1c8d88e319a2c88+''; Dorota Pytlińskatel. 797 400 439Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak6bb5091d6042345b310c14848aa677b9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6bb5091d6042345b310c14848aa677b9 = 'd.pytlinska' + '@'; addy6bb5091d6042345b310c14848aa677b9 = addy6bb5091d6042345b310c14848aa677b9 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text6bb5091d6042345b310c14848aa677b9 = 'd.pytlinska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak6bb5091d6042345b310c14848aa677b9').innerHTML += ''+addy_text6bb5091d6042345b310c14848aa677b9+''; Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7 = 'kasa' + '@'; addy90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7 = addy90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7 = 'kasa' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7').innerHTML += ''+addy_text90fec4f51ed4b17a7f792043235036f7+''; Tel. 797 705 208 Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki WspółczesnejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak49c0e04366527c4654971c55b1de3c59').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy49c0e04366527c4654971c55b1de3c59 = 'kasa' + '@'; addy49c0e04366527c4654971c55b1de3c59 = addy49c0e04366527c4654971c55b1de3c59 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text49c0e04366527c4654971c55b1de3c59 = 'kasa' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak49c0e04366527c4654971c55b1de3c59').innerHTML += ''+addy_text49c0e04366527c4654971c55b1de3c59+''; Tel. 797 705 236 Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1Marzena LewanowiczTel. 571 309 239Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak6026506f1631219151efb247f6d9ee27').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6026506f1631219151efb247f6d9ee27 = 'm.lewanowicz' + '@'; addy6026506f1631219151efb247f6d9ee27 = addy6026506f1631219151efb247f6d9ee27 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text6026506f1631219151efb247f6d9ee27 = 'm.lewanowicz' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak6026506f1631219151efb247f6d9ee27').innerHTML += ''+addy_text6026506f1631219151efb247f6d9ee27+''; Niedogodności Muzeum nie posiada pętli indukcyjnych w kasach i punktach informacyjnych Dostępność wystaw Wszystkie wystawy dostępne są dla osób z niepełnosprawnością słuchuMożliwe bariery występujące na wystawach stałych i czasowychBrak wideo przewodników po wystawach w polskim języku migowym Trudny język niektórych tekstów opisujących eksponatyNiektóre treści na wystawie występują jedynie w formie nagrań audio. Lekcje i warsztaty oraz oprowadzania dla dzieci i dorsołych z niepełnosprawnością słuchuDział Edukacji MNS przygotował specjalną ofertę zarówno lekcji jak i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Oferta dla grup zorganizowanych znajduje się w Informatorze edukacyjnym na odpowiednich stronach. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć lub oprowadzania kuratorskiego z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego po wcześniejszym umówieniu grupy oraz za dodatkową opłatą. Skontaktuj się z koordynatorką ds. dostępności: Dorota Obalek-Bylak797 400 438Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3aa6f565dba39619c3769c406290a94d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3aa6f565dba39619c3769c406290a94d = 'd.obalek' + '@'; addy3aa6f565dba39619c3769c406290a94d = addy3aa6f565dba39619c3769c406290a94d + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text3aa6f565dba39619c3769c406290a94d = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3aa6f565dba39619c3769c406290a94d').innerHTML += ''+addy_text3aa6f565dba39619c3769c406290a94d+''; Informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Uzupełnimy wkrótce Dodatkowe informacje dla osób w spektrum autyzmu i wysoko wrażliwych Uzupełnimy wkrótce