Zapraszamy zwiedzających do udziału w quizie przygotowanym w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego ekspozycji "Józef Gabriel Jęczkowiak. Zapomniany bohater listopada 1918 roku" prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. więcej

Zapraszamy uczniów klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie mitologicznym na najciekawsze przedstawienie teatralne dotyczące mitów Starożytnych Grecji i Rzymu. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2020. więcej

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie "Turniej mitologiczny". Na zgłoszenia uczniów czekamy do 7 lutego 2020. więcej

Zapraszamy uczniów klas I-III szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie "Potyczki mitologiczne". Konkurs odbywa się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i organizowany jest przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie więcej

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie wiedzy o kulturze świata antycznego. Konkurs odbywa się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i organizowany jest przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna. więcej

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w XX edycji konkursu z edukacji regionalnej "Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region", której tematem przewodnim będzie "Pomorze Zachodnie w okresie średniowiecza". więcej

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursach antycznych realizowanych w ramach Akademii Antycznej. więcej

Dwudziestowieczna historia Pomorza, a zwłaszcza przełom końca drugiej wojny światowej i okresu pokoju, jest, jak się wydaje, nadal trudnym tematem. więcej