Konkurs "Rzeźba starożytnych Grecji i Rzymu oraz jej twórcy" - ROZSTRZYGNIĘTY!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na projekt gazety: "Rzeźba starożytnych Grecji i Rzymu oraz jej twórcy" – został rozstrzygnięty. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VI oraz uczniowie klas VII–VIII.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży szeroko rozumianą kulturą antyczną: sztuką, literaturą, historią oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna, a także pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej młodzieży. 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

W dniu 6 maja 2021 roku zebrała się komisja w składzie:

Monika Gapińska – redaktorka Kuriera Szczecińskiego
Krystyna Milewska – kierownik Działu Edukacji MNS
Dorota Obalek-Bylak – pracownik Działu Edukacji MNS

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

- technikę wykonania pracy;
- zgodność pracy z zasadami tworzenia gazety;
- pomysłowość;
- zawartość merytoryczną prezentowanych treści;
- estetykę;

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria wiekowa uczniowie klas IV–VI 

I miejsca 

Komisja nie przyznała I miejsca

II miejsce 

Życie codzienne Aten 
Wiktoria Sobczak
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
Nauczyciel opiekun: Anna Paprocka

NEWSWEEK ANTICO
Lena Pławska, Julia Setlik, Szymon Borkowicz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rewalu
Nauczyciel opiekun: Małgorzata Sobolak

Wiadomości dnia
Maja Chyła, Jan Streich, Alicja Szczepkowska, Hanna Migdał
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
Nauczyciel opiekun: Anna Paprocka

 

Kategoria uczniowie klas VII-VIII

I miejsce

Wieści z Agory – dziennik ateński 
Amelia Antkiewicz, Małgorzata Krakowska, Katarzyna Łukjanowicz, Barbara Piela, Zuzanna Reszczyńska, Norbert Stecko, Amelia Śpiewakowska
Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
Nauczyciel opiekun: Małgorzata Roszak

Marmurowe fakty
Kaja Giergiel, Szymon Petryszak
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
Nauczyciel opiekun: Anna Paprocka

II miejsce

Atrakcja
Zofia Kraśniańska, Igor Wilczek
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
Nauczyciel opiekun: Anna Paprocka

III miejsce

OkO mitów
Aleksandra Szewczuk, Karolina Pawłowska, Oliwia Matusiak
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
Nauczyciel opiekun: Magdalena Nizioł

Kore i Kuros
Stanisław Lipczyński 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rewalu
Nauczyciel opiekun: Małgorzata Sobolak

 

Wszystkim laureatom i laureatkom gratulujemy!

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w konkursie pomimo pandemii.