Konkurs wiedzy o kulturze świata antycznego: teksty, obrazy

Przypominamy, że II etap konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2022 (czwartek), o godz. 9.00, według następującego harmonogramu:

21 kwietnia 2022 (czwartek)

9.00-10.00 - część pisemna: test   

10.00-10.30 - przerwa kawowa

10.30 - część ustna

Kolejność odpowiadania uczestników konkursu zostanie podana w dniu eliminacji wojewódzkich po teście. Pierwszeństwo będą miały osoby przyjezdne i biorące udział w innych konkursach odbywających się w dniu eliminacji.

22 kwietnia 2022 (piątek)

12.00 - Gala Finałowa, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

Udostępniamy Państwu wybrane teksty z książki Apulejusza z Madaury "Metamorfozy albo Złoty osioł", których znajomość będzie wymagana w części ustnej II etapu konkursu antycznego.

W pierwszym pliku znajduje się tekst "Amor i Psyche" w drugim "Izyda".

TEKST 1

TEKST 2

OBRAZY