Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o kulturze świata antycznego

Tegoroczna, X edycja konkursu wiedzy o kulturze świata antycznego właśnie przechodzi do historii. Jest nam miło, że od lat konkurs ten, adresowany do uczniów szkół średnich naszego województwa cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży.

Konkurs odbywa się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i organizowany jest przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna. Partnerami konkursu są także Polskie Towarzystwo Filologiczne, Oddział Terenowy w Szczecinie i Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Szczeciński. 

Prezentujemy wyniki X edycji konkursu wiedzy o kulturze świata antycznego w roku szkolnym 2021/2022.

Wszystkim laureatom i laureatkom, rodzicom, opiekunom, a przede wszystkim nauczycielkom i nauczycielom gratulujemy!

Wyniki X edycji (pobierz)