Między legendą a historią. Opowieść o początkach Szczecina - oprowadzanie dla seniorów

Zapraszamy seniorów 60+ na oprowadzanie po wystawie „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”.

Ekspozycja „Najstarsze karty z dziejów Szczecina” dotyczy najwcześniejszego okresu z ponad tysiąca lat historii miasta. Jej twórcy starali się – na bazie zachowanych obiektów – odtworzyć rozwój Szczecina od osady przedlokacyjnej do schyłku panowania książęcej dynastii Gryfitów. Muzealne zabytki pozwoliły na ukazanie przemian, jakim podlegały w tym okresie okoliczności i elementy funkcjonowania miasta, przesądzające o dalszym jego rozwoju: gród słowiański i osada podgrodowa, układ przestrzenny, walka i obrona, wiara i religia, prawo miejskie i samorząd, mieszczaństwo, dwór książęcy, rzemiosła. 

Oprowadzanie zostało przygotowane jako informacyjne dopełnienie wystawy. Wykraczająca poza bezpośrednią „narrację” obiektów opowieść - ma ułatwić zwiedzającym poznanie historycznego kontekstu przedstawionej problematyki, wzbogacić przekaz o fakty, nazwiska i wydarzenia, które nie pozostawiły po sobie materialnych dokumentów, rzeczowych dowodów. 

Prowadzący: Ewa Kimak

Czas oprowadzania: 60 minut (godz.11.00-12.00)

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Weekend seniora z kulturą.

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8

Na wystawie będą dostępne krzesła dla uczestników spotkania.

najstarsze karty z dziejow szczecina 20211026 1449696146