Wyniki konkursu "Moja mała Ojczyzna. Moja miejscowość. Mój region"

Prezentujemy wyniki konkursu z edukacji regionalnej „Moja małą Ojczyzna. Moja miejscowość. Mój region.” 

Hasłem przewodnim tegorocznej XXIII edycji konkursu było Sztuka i zabytki XVI i XVII wieku na Pomorzu Zachodnim. W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie uczestniczyli w Konkursie w czterech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
• uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych,
• uczniowie klas 6-7 szkół podstawowych
• uczniowie klas 8 szkół podstawowych

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o Pomorzu Zachodnim i kształtowanie tożsamości regionalnej. W dotychczasowych edycjach uczniowie mieli możliwość poznania dawnej i najnowszej historii regionu oraz zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

 WYNIKI KONKURSU: 

• Klasy 1 - 3: WYNIKI
• Klasy 4 - 5: WYNIK
• Klasy 6 - 7: WYNIKI
• Klasy 8: WYNIKI

 Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursach.

 Konkursy objęte były patronatem honorowym Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.