Olimpiada Artystyczna

Przypominamy, że jeszcze tylko do 17 listopada 2023 szkoły muszą przysłać do Sekretarza naukowego Olimpiady Artystycznej okręgu zachodniopomorskiego - Krystyny Milewskiej zgłoszenia uczniów, którzy chcą uczestniczyć w tegorocznej Olimpiadzie Artystycznej.

Tabelkę z listą uczniów, oświadczenie przewodniczącego szkolnej komisji (z czytelnie wpisanym adresem email) i oświadczenie członka komisji, (co najmniej 2 osoby w szkolnej komisji) prosimy wysyłac na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na zwycięzców startujących w sekcji historii sztuki czekają indeksy na historię sztuki i kulturoznawstwo, dodatkowe punkty na kierunki pokrewne, zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii sztuki oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopów, tabletów i e-booków.

Konkurs organizuje, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Uczeń, który chce wziąć udział w 48. edycji Olimpiady Artystycznej, musi zgłosić się do nauczyciela – opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej i ustalić z nauczycielem temat własny do 9 października 2023 (poniedziałek). Uczeń może również zgłosić się bezpośrednio do Krystyny Milewskiej, sekretarz Komitetu Okręgowego sekcji historii sztuki działającego w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Olimpiada Artystyczna składa się z następujących etapów:

Etap szkolny
Odbywa się stacjonarnie w szkołach. Szkoły do 17 listopada 2023 muszą przysłać do Sekretarza naukowego Olimpiady Artystycznej okręgu zachodniopomorskiego - Krystyny Milewskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenie: tabelkę z listą uczniów, oświadczenie przewodniczącego szkolnej komisji (z czytelnie wpisanym adresem email) i oświadczenie członka komisji, (co najmniej 2 osoby w szkolnej komisji).

W grudniu zostaną przez Komitet Główny wysyłane do szkół testy drogą mailową (na adres przewodniczącego komisji szkolnej). Do szkół, w których olimpiadę pisze powyżej 50 uczniów, zostaną wysyłane testy wydrukowane pocztą (na adres szkoły, na nazwisko przewodniczącego).

Eliminacje szkolne odbędą się 12 grudnia 2023, godz. 11.30-13.30, i są jednoczęściowym egzaminem pisemnym obejmującym test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki, zawierający 40 oddzielnie punktowanych zadań; (ocena: 1 pkt za prawidłowo rozwiązane jedno zadanie; maksymalnie 40 pkt).

Po egzaminie komisja szkolna sprawdza test (zgodnie z kluczem, który udostępnimy) i wysyła do Sekretarza naukowego swojego okręgu tylko te testy, które się zakwalifikowały (Szkolne Komisje Olimpiady typują do eliminacji okręgowych tych uczniów, którzy z egzaminu uzyskali minimum 32 pkt.).

Sekretarze okręgowi informują uczniów o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych, miejscu i terminie eliminacji do 15 stycznia 2024.

Eliminacje okręgowe
Eliminacje okręgowe odbędą się 12 lutego 2024:
11.00-14.30 - praca pisemna (wypracowanie)
15.00-15.45 - test

Egzamin pisemny polega na napisaniu wypracowania z wiedzy o sztuce (historii muzyki/historii sztuki) na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru.

Test składa się z: 18 oddzielnie punktowanych pytań z wiedzy o sztuce: muzyce/plastyce w oparciu o konkretne dzieła muzyczne/plastyczne przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/ilustracji; uczeń otrzymuje zestaw składający się z 18 pytań, po 6 pytań do trzech dzieł. Test to maksymalnie 30 pkt.

Nie ma egzaminu ustnego.

Etap centralny
Odbywa się w Warszawie.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

www.olimpiada-artystyczna.pl
lub
https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/olimpiada-artystyczna.html 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z sekretarz olimpiady:
Krystyną Milewską
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 797 705 269

Plakat Olimpiady Artystycznej w PDF do pobrania

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.