Wyniki konkursu „W świecie mitów greckich i rzymskich”

Prezentujemy wyniki konkursu mitologicznego „W świecie mitów greckich i rzymskich”.

WYNIKI:

KLASY V-VI

KLASY VII-VIII

Dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!

 

Konkurs literacko-plastyczny „W świecie mitów greckich i rzymskich” jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem autorów projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne dla młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy, integrującej różne dyscypliny nauki przez uczniów.