Informator edukacyjny na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną Muzeum Narodowego w Szczecinie kierowaną zarówno do szkół i przedszkoli, jak i odbiorców indywidualnych w każdym wieku. Proponowane przez nas formy i tematy zajęć mogą być modyfikowane zgodnie z Państwa życzeniem.

Program edukacyjny dostosowany jest do wymogów programowych w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym. W tym roku mamy dla Państwa również miłą niespodziankę! Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach programu "Kultura dostępna" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje pakietem 500 bezpłatnych lekcji muzealnych, które będą realizowane od września do końca grudnia 2019 roku. Grupy szkolne i przedszkolne, które chcą wziąć udział w programie, mogą rezerwować zajęcia zgodnie z ofertą tematów dostępnych w Informatorze edukacyjnym na rok szkolny 2018/2019 od 2 września 2019 roku, u osób prowadzących wybrane zajęcia. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informator szkolny na rok 2019/2020

Głównym celem zajęć prowadzonych w muzeum jest nie tylko przekazanie publiczności wiedzy na temat zabytków i zjawisk związanych z prezentowaną wystawą, lecz także przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki. W trakcie lekcji i warsztatów omawiamy i wskazujemy istotne problemy dotyczące dziedzictwa kulturowego w naszym regionie, próbujemy przybliżyć historię Szczecina i Pomorza Zachodniego, a także historię sztuki i architektury. Różnorodne tematycznie spotkania realizowane są głównie na wystawach stałych i czasowych, ale również w miejscach umożliwiających prezentację zabytków znajdujących się na co dzień w magazynach muzealnych. Często wykorzystujemy archiwalny materiał fotograficzny, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, gry i zabawy oraz różne pomoce dydaktyczne, które zachęcają uczestników zajęć do rozmowy na temat kultury i sztuki. Tworząc program edukacyjny, staraliśmy się pamiętać o tym, że kontakt ze sztuką oddziałuje na sferę wyobraźni, dostarcza przyjemności i odpręża. Wizyty w muzeum ożywiają, uatrakcyjniają i dopełniają proces uczenia się.