47. edycja Olimpiady Artystycznej

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich uczniów szkół średnich i podstawowych interesujących się kulturą i sztuką.

Na zwycięzców startujących w sekcji historii sztuki czekają indeksy na historię sztuki i kulturoznawstwo, dodatkowe punkty na kierunki pokrewne, zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii sztuki oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopów, tabletów i e-booków. Konkurs organizuje, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnikami Olimpiady mogą być:
- uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
- uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uczeń, który chce wziąć udział w 47. edycji Olimpiady Artystycznej, musi zgłosić się do nauczyciela – opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej i ustalić z nauczycielem własny temat. Można również zgłosić się bezpośrednio do Krystyny Milewskiej, sekretarz Komitetu Okręgowego sekcji historii sztuki działającego w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie do 10 października 2022 (poniedziałek).

Olimpiada Artystyczna składa się z następujących etapów:

Etap szkolny

Odbywa się stacjonarnie w szkołach. Szkoły do 15 listopada 2022 muszą przysłać do Sekretarza naukowego Olimpiady Artystycznej okręgu zachodniopomorskiego - Krystyny Milewskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zgłoszenie: tabelkę z listą uczniów, oświadczenie przewodniczącego szkolnej komisji (z czytelnie wpisanym adresem email) i oświadczenie członka komisji, (co najmniej 2 osoby w szkolnej komisji). 

W grudniu zostaną przez Komitet Główny wysyłane do szkół testy drogą mailową (na adres przewodniczącego komisji szkolnej). Do szkół, w których olimpiadę pisze powyżej 50 uczniów, zostaną wysyłane testy wydrukowane pocztą (na adres szkoły, na nazwisko przewodniczącego).

Eliminacje szkolne są jednoczęściowym egzaminem pisemnym obejmującym test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki, zawierający 40 oddzielnie punktowanych zadań; (ocena: 1 pkt za prawidłowo rozwiązane jedno zadanie; maksymalnie 40 pkt).

Po egzaminie komisja szkolna sprawdza test (zgodnie z kluczem, który udostępnimy) i wysyła do Sekretarza naukowego swojego okręgu tylko te testy, które się zakwalifikowały (Szkolne Komisje Olimpiady typują do eliminacji okręgowych tych uczniów, którzy z egzaminu uzyskali minimum 32 pkt.).

Sekretarze okręgowi informują uczniów o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych, miejscu i terminie eliminacji do 15 stycznia 2023 r.

Eliminacje okręgowe 

Odbywają się stacjonarnie w okręgach: są dwustopniowe i odbywają się tego samego dnia: egzamin pisemny i test. 

Egzamin pisemny polega na napisaniu wypracowania z wiedzy o sztuce (historii muzyki/historii sztuki) na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru.

Test składa się z: 18 oddzielnie punktowanych pytań z wiedzy o sztuce: muzyce/plastyce w oparciu o konkretne dzieła muzyczne/plastyczne przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/ilustracji; uczeń otrzymuje zestaw składający się z 18 pytań, po 6 pytań do trzech dzieł. Test to maksymalnie 30 pkt.

Nie ma egzaminu ustnego.

Etap centralny

Odbywa się w Warszawie - tak jak przed pandemią.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl

Terminarz

Regulamin

Uczniów chcących wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej zapraszamy na wykłady odbywające się w ramach Akademii Historii Sztuki w każdą sobotę w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 
Plan wykładów dostępny na stronie Akademia Historii Sztuki

 

KONTAKT

Sekretarz: Krystyna Milewska
tel. (+48) 91 43 15 269
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dorota Obalek-Bylak
tel. (+48) 797 400 438
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.