Quiz do wystawy "Józef Gabriel Jęczkowiak. Zapomniany bohater"

Do 5 kwietnia 2020 zapraszamy zwiedzających do udziału w quizie przygotowanym w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego ekspozycji "Józef Gabriel Jęczkowiak. Zapomniany bohater listopada 1918 roku"

prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.

Karty z odpowiedziami oraz podanym numerem telefonu lub adresem e-mail należy złożyć do 5 kwietnia 2020 roku w kasie muzeum. Wśród uczestników, którzy wykażą się najlepszą znajomością wystawy, zostaną rozlosowane drobne upominki.