CDP: Konkurs dla uczniów "Zdarzyło się"

Informujemy, że trwa piąta edycja konkursu tematycznego „Zdarzyło się…”. W tym roku uczniowie przygotowują prace składające się z dwóch części: literackiej oraz plastycznej. Praca ma dotyczyć przełomowych momentów naszej lokalnej historii po 1945 roku. Przypominamy uczestnikom i ich opiekunom, że przedstawione wydarzenia powinny być osadzone w realiach powojennej przeszłości własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. Uczniowie mogą zastosować wybrane przez siebie środki artystycznego wyrazu. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów regionu zachodniopomorskiego. Wojewódzka Komisja Konkursowa będzie oceniać prace w dwóch grupach wiekowych.

Do konkursu przystąpili uczniowie następujących szkół i placówek:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Armii Wojska Polskiego w Choszcznie
Szkoła Podstawowa im. Młodych Ekologów w Czelinie
Szkoła Podstawowa im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dołujach
Szkoła Podstawowa w Gogolicach
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Golenicach
Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kierzkowie
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nawrocku
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie
Szkoła Podstawowa im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza w Zespole Szkół Sportowych       w Rewalu
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 45 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 56 im. kpt. Ż.W. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Wapnicy
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 48 im. WOP w Szczecinie.

W konkursie biorą udział także uczniowie gimnazjów:
Gimnazjum w Zespole Szkół w Dołujach
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie
Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim
Gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu
Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie
Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Szczecinie
Gimnazjum nr w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie

Przypominamy, że termin przygotowania i nadsyłania prac upływa 15 maja br.

 

Regulamin konkursu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

og poziom