Znane zabytki starożytnych Grecji i Rzymu - konkurs na projekt gazety w roku szkolnym 2022/2023

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dzieli się na dwie kategorie wiekowe. Uczniów klas IV–VI zapraszamy do stworzenia gazety w tradycyjnej, papierowej formie, natomiast uczniów klas VII i VIII do zaprojektowania gazety internetowej. 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także „Kuriera Szczecińskiego” w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

 

Na prace czekamy do 27 marca 2023 roku pod adresem:

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-502 Szczecin
z dopiskiem „Znane budowle starożytnych Grecji i Rzymu”.
Liczy się data stempla pocztowego.

Koordynatorki: Krystyna Milewska, Dorota Obalek-Bylak

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce.  Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne, adresowane do młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

Regulamin na rok szkolnu 2022/2023 

Tabela zgłoszeniowa uczniów

Załącznik nr 1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieletniej)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych