Muzyka starożytnych Grecji i Rzymu oraz jej twórcy - konkurs na projekt gazety w roku szkolnym 2021/2022

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i dzieli się na dwie kategorie wiekowe. Uczniów klas IV–VI zapraszamy do stworzenia gazety w tradycyjnej, papierowej formie, natomiast uczniów klas VII i VIII do zaprojektowania gazety internetowej. 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także „Kuriera Szczecińskiego” w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

 

Na prace czekamy do 25 marca 2022 roku pod adresem:

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dział Edukacji

ul. Wały Chrobrego 3

70-502 Szczecin

z dopiskiem „Muzyka starożytnych Grecji i Rzymu i jej twórcy”.

Liczy się data stempla pocztowego.

 

Koordynatorki: Krystyna Milewska, Dorota Obalek-Bylak

 

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce.  Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne, adresowane do młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

 

REGULAMIN na rok szkolny 2021/2022

TABELA ZGŁOSZENIOWA UCZNIÓW

ZAŁĄCZNIK NR.1 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieletniej)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych