Oferta dla młodzieży
Gimnazjalistów i licealistów zapraszamy na wykłady z zakresu archeologii, historii sztuki i architektury, a także historii Szczecina. Głównym celem zajęć jest przekazanie młodym widzom wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie młodzieży do świadomego odbioru sztuki. Wykłady są doskonałym uzupełnieniem zajęć prowadzonych w szkole. Na wykłady zapraszamy szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do Olimpiady Artystycznej oraz egzaminów maturalnych z historii sztuki lub innych przedmiotów humanistycznych.
Akademia Antyczna
Warsztaty barokowe
Akademia Historii Sztuki
Etno dizajn – warsztaty dla rodziców z dziećmi i młodzieży