Warsztaty muzealne

Warsztaty muzealne to forma zajęć mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki oraz zjawisk związanych z kulturą i tradycją poprzez uczestniczenie w procesie twórczym. Warsztaty składają się z części merytorycznej prowadzonej w oparciu o wystawy prezentowane w muzeum, oraz z części plastycznej. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię oraz wrażliwość, uczą kreatywności, prowokują uczniów do samodzielnego i twórczego myślenia. Pokazują w jaki sposób powstają dzieła sztuki i jakimi technikami posługują się ich twórcy. Uczestnicy zajęć mają również niepowtarzalną okazję obejrzenia z bliska eksponatów niedostępnych dla ogółu zwiedzających oraz wykonania zadań i prac plastycznych w technice odpowiadającej wybranemu tematowi. Materiały warsztatów zapewnia Muzeum Narodowe w Szczecinie i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć. Proponowane tematy warsztatów znajdą Państwo w Informatorze edukacyjnym.

Rezerwacja zajęć muzealnych i opłaty

Koszt warsztatów muzealnych dla szkół i przedszkoli to 15 zł od osoby, dla szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych to 8 zł od osoby. Opiekunowie mają wstęp wolny.

Lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Zajęcia można zamówić codziennie drogą mailową lub telefonicznie w następujących godzinach:
poniedziałek 9.0015.00, wtorek–piątek 12.0015.00 u osób prowadzących zajęcia. Zamawiając zajęcia prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 • Termin planowanej wizyty
 • Wybrany temat warsztatów lub lekcji
 • Wiek uczestników i wielkość grupy
 • Dane kontaktowe: adres i telefon szkoły lub przedszkola, klasę lub grupę oraz imię i nazwisko nauczyciela. Przypominamy również, że zajęcia zamawiać mogą wyłącznie nauczyciele. Zamawiając zajęcia z dużym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem należy je potwierdzić przynajmniej na tydzień przed terminem planowanych zajęć.

Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie tuż przed zajęciami. Przypominamy, że w każdym gmachu muzeum, w którym prowadzone są lekcje i warsztaty przy szatni znajduje się kasa, gdzie można dokonać opłaty za zajęcia. O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć należy poinformować telefonicznie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zamawiający zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ważne informacje

 • W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie łączyć grup. Wycieczki, półkolonie i inne grupy zorganizowane mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
 • Do muzeum należy przyjść 1015 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 • Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
 • Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy tylko 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
 • Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji i warsztatów. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
 • Nauczyciele mogą realizować z klasą szkolną własny program na terenie muzeum po zgłoszeniu tej informacji w Dziale Edukacji, najpóźniej na trzy dni przed planowaną wizytą.
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych
 • Oferta dla szkół i przedszkoli
 • Autor: Brak danych