2018

The prize of The Marshall of West-Pomeranian Voivodeship at a competition organized by West-Pomeranian Branch of The Association of Polish Museum Professionals: West-Pomeranian Museum Event of the Year 2017 – exhibition  Malczewscy. Figura syna

 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 roku – wystawy  Malczewscy. Figura syna

2017

The prize of The Marshall of West-Pomeranian Voivodeship at a competition organized by West-Pomeranian Branch of The Association of Polish Museum Professionals: West-Pomeranian Museum Event of the Year 2016 – exhibitions Children of Magic. African Dolls and Puppets. The Collection of Oleńka Darkowska-Nidzgorski and Denis Nidzgorski-Gordier in the  National Museum in Szczecin and The Art of the Kingdom of Dahomey from the Collection of Birgit Schlothauer and Gustav Wilhelm.

 

ewa pradzynska

 

The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals was awarded Grand Prix at 6th edition of Architecture Award of “POLITYKA” weekly.

 

nagroda polityki

 

Sybilla 2016. 1st Prize of the 37th Competition of the Ministry of Culture and National Heritage for the Museum Event of the Year in "Historical and Archaeological Exhibitions" category: the permanent exhibition of The National Museum in Szczecin - The Dialogue Centre Upheavals.

 

Sybilla 2016. I Nagroda w XXXVII Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii „Wystawy historyczne i archeologiczne”: wystawa stała Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

 

Sybilla 2016. Honorary mention of the 37th Competition of the Ministry of Culture and National Heritage for the Museum Event of the Year in "Scientific and Research Projects" category for Dr. Szymon Kubiak's project "Far from Moscow. Gérard Singer and the Involved Art"

 

Sybilla 2016. Wyróżnienie w XXXVII Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” za projekt dra Szymona Piotra Kubiaka „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana”.

2016

The building of The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals was awarded a honorary mention in the 10th edition of the Competition for Best-Arranged Public Space in Poland held by Polish Urban Planning Association.

 

wyroznienie architekci cdp

 

During World Architecture Festival, Berlin 2016, the building of The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals has won the first prize in “Culture” category and, in the final of the Festival, its most important award – World Building of the Year 2016.

 

nagroda berlin

 

The Dialogue Centre Upheavals was awarded the European Prize for Urban Public Space 2016. A brave realisation by Robert Konieczny and KWK Promes office won this competition ex aequo with Recovery of the Irrigation System at the Thermal Orchards in Caldes de Montbui in Spain according to Cavaa Arquitectes concept. The verdict was announced on July 4th 2016 in Barcelona. It is the first such a prize for a Polish architect.

 

Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie zostało uznane za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016. Odważna realizacja Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes zdobyła tę nagrodę ex aequo z renowacją systemu nawadniania w ogrodach termalnych w Caldes de Montbui w Hiszpanii według koncepcji Cavaa Arquitectes. Werdykt jury został ogłoszony 4 lipca 2016 w Barcelonie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego architekta.

 

The Main Award of the Marshall of Westpomeranian Voivodeship in the Competition for Westpomeranian Museum Event of the Year 2015 organized by Westpomeranian Branch of the Association of Polish Museum Professionals: Not Only Tulips. Staatliches Museum Schwerin as a guest in the National Museum in Szczecin.

 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2015 roku – wystawa  Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 

Sybilla 2015. Honourable Mention of The Ministry of Culture and Art National Competition in Competition for Museum Event of the Year in Investment category: Construction of exhibition pavilion for The Dialogue Centre Upheavals.

 

Sybilla 2015. Wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Inwestycje: Budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy

2015

Honourable Mention of the Marshall of Westpomeranian Voivodeship in the Competition for Westpomeranian Museum Event of the Year 2014 organized by Westpomeranian Branch of the Association of Polish Museum Professionals – exhibition catalogue “Transitions. From Klinger to  Kanoldt – Graphics of German Speaking Countries from the Collections of the National Museum in Szczecin”.

 

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku: Nagroda II stopnia – wystawa Dzieje Szczecina w Muzeum Historii Szczecina – oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie

2014

Sybil 2013. The First Prize in the Ministry of Culture and National Heritage Competition for the Museum Event of the Year in art exhibition category: „1913. The Rite of Spring. Jubilee Exhibition on the 100th Anniversary of the Opening of the Main Building of the National Museum in Szczecin”.

Sybilla 2013. I Nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Wystawy sztuki: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie

The Main Award of the Marshall of Westpomeranian Voivodeship in the Competition for Westpomeranian Museum Event of the Year 2013 organized by Westpomeranian Branch of the Association of Polish Museum Professionals: Education programe related to the exhibition „1913. The Rite of Spring. Jubilee Exhibition on the 100th Anniversary of the Opening of the Main Building of the National Museum in Szczecin”.

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2013: Program edukacyjny towarzyszący wystawie 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie