Sybil 2013. The First Prize in the Ministry of Culture and National Heritage Competition for the Museum Event of the Year in art exhibition category: „1913. The Rite of Spring. Jubilee Exhibition on the 100th Anniversary of the Opening of the Main Building of the National Museum in Szczecin”.

Sybilla 2013. I Nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Wystawy sztuki: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie

The Main Award of the Marshall of Westpomeranian Voivodeship in the Competition for Westpomeranian Museum Event of the Year 2013 organized by Westpomeranian Branch of the Association of Polish Museum Professionals: Education programe related to the exhibition „1913. The Rite of Spring. Jubilee Exhibition on the 100th Anniversary of the Opening of the Main Building of the National Museum in Szczecin”.

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2013: Program edukacyjny towarzyszący wystawie 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie