Renovation of Exhibition Rooms in The National Museum of Szczecin Building at Wały Chrobrego
The National Museum in Szczecin | Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, Polska

The National Museum in Szczecin begins the renovation of the ground floor of the building at Wały Chrobrego. The renovation takes place as part of the project "Common Heritage, Shared Future - Central Pomeranian Museums Jointly Present the History and Art of Pomerania". The project is a continuation of cooperation between the two most important museums dealing with the history and art of Western Pomerania - The National Museum in Szczecin and Pommersches Landesmuseum in Greifswald and is financed by the INTERREG VA fund.

DUe to the renovation we are forced to close the following exhibitions: "Oder – River-Size Topic”, "The Old Art Storage”, "From the Sun COmpass to DECCA System – THe History of Hyperbole in Navigation”, "Models of Ships" and "Models of Ships form Szczecin Shipyard”.

We still present our exhibitions on the first floor: "Ancient Roots of Europe. Dohrns' Szczecin Collection”, "Inspired by Nature. Handicrafts of the Natives of the Amazon Region”, "In African Village”, "Art of Africa - between a Mask and a Fetish", "Children of Magic. African Dolls and Puppets. The collection of Oleńka Darkowska-Nidzgorski and Denis Nidzgorski-Gordier in The National Museum of Szczecin” and "Tadeusz Kantor's Panoramic Maritime Happening Photographed by Eustachy Kossakowski”.

The new exhibition rooms on the ground floor are to be available in the half of 2019.

We apologize for the inconvenience.
Muzeum Narodowe w Szczecinie rozpoczyna remont części gmachu przy Wałach Chrobrego. Kompleksowy remont sal wystawowych oraz holu odbędzie się w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza”. Projekt jest kontynuacją współpracy dwóch najważniejszych muzeów zajmujących się historią i sztuką Pomorza Zachodniego- Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie.
Projekt jest częściowo finansowany z funduszu INTERREG VA.

W związku z rozpoczęciem prac remontowych jesteśmy zmuszeni zamknąć, wcześniej niż planowaliśmy, wystawę „Odra- temat rzeka”. Przepraszamy.

Remont sal wystawowych oraz przygotowanie nowych wystaw stałych i czasowych Muzeum Narodowego w Szczecinie, potrwa do końca kwietnia 2019 roku.

Przepraszamy za utrudnienia.