Spotkanie wokół książki „Macierz. Szczecińskie muzea i sztuka dla Nowego Pomorzanina 1910–1945”

Zapraszamy na spotkanie wokół książki „Macierz. Szczecińskie muzea i sztuka dla Nowego Pomorzanina 1910–1945” dra Szymona Piotra Kubiaka.

Prezentacja odbędzie się w środę, 13 grudnia 2023 roku, o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27). Publikacja została wydana przez Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Na spotkanie zaprasza Zarząd Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

Fragment z recenzji książki dr hab. Eryka Krasuckiego prof. US: Zwrot dokonany w latach 90. XX wieku pozwolił lepiej zobaczyć Szczecin i Pomorze przed „rokiem zero”, a więc momentem, kiedy w wyniku konfliktu drugowojennego „wróciły one do macierzy”. Złamana została ideologiczna granica, wyznaczająca to, o czym należy milczeć i jak interpretować to, o czym mówić można. Za poznaniem topografii miejsc, nazwisk i dorobku nie szło jednak najczęściej pełne zrozumienie w jakich pomysłach, opowieściach i mitach były one zakorzenione. Przykładem może być heterotopijna przestrzeń muzealna, której swoje badania poświęcił Szymon Piotr Kubiak, wybierając umiejętnie do nowej książki jeden tylko wątek. Efektem jest wielowymiarowy, niezwykle erudycyjny i intrygujący opis oraz interpretacja regeneracyjnych projektów, jakie próbowano zrealizować na Pomorzu w pierwszej połowie XX wieku. Monografia skrzy się od pomysłów i błyskotliwych porównań, zachwycając świeżością ujęcia. Wyznacza jednocześnie nowy trop badań w odniesieniu do przeszłości Szczecina oraz Pomorza i powinna zainteresować szerokie grono humanistów.

 

„Macierz. Szczecińskie muzea...”, została wyróżniona w konkursie Muzealna Książka Roku 2023 (kategoria: książki naukowe, organizator: Narodowy Instytut Muzeów i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

 

Dr Szymon Piotr Kubiak (ur. w 1979 r. w Poznaniu), jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Stowarzyszenia Naukowo Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Aktualnie jest kierownikiem Działu Sztuki Europejskiej 1800–1945 w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz adiunktem w Zakładzie Historii i Teorii Sztuki na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się sztuką nowoczesną, szczególne zainteresowania kierując ku architekturze i sztukom projektowym. Jego ostatnie badania ogniskują się na dziejach klasycznego modernizmu w kontekście politycznym i społecznym oraz polsko-niemieckich i polsko-francuskich kontaktach artystycznych w XX wieku. Jego dysertacja „Architektura i urbanistyka Poznania 1919–1939” (Wydział Historyczny UAM, 2009), została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Poznania w konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską. Praca ukazała się drukiem w 2014 r. w nakładzie wydawnictwa Centrum Architektury (S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919–1939, Warszawa 2014). Wystawa „1913. Święto wiosny”, zorganizowana według jego koncepcji i scenariusza w stulecie otwarcia Muzeum Miejskiego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, zdobyła główną nagrodę w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2013” (kategoria: wystawy sztuki, organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów). Jego kolejna wystawa „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana” oraz towarzysząca jej książka o tym samym tytule (organizator i wydawca: Muzeum Narodowe w Szczecinie), zostały wyróżnione w kategorii projektów naukowo-badawczych konkursu „Sybilla 2016”. Francuska wersja tej książki (S. P. Kubiak, „Loin de Moscou. Gérard Singer et l’art engagé”, Paris 2019) ukazała się nakładem renomowanych wydawnictw Niemieckiego Forum Historii Sztuki w Paryżu i tamtejszego Domu Nauk Humanistycznych. Dr S. P. Kubiak, oprócz działalności akademickiej i muzealniczej, jest aktywny na polu popularyzacji sztuki; pisał m.in. dla „Arteonu”, „Artluka”, „Autobiografii”, „Czasu Kultury”, „Gazety Wyborczej”, „Herito”, „Muzealnictwa”, „Pograniczy” i „Przekroju”.