Koncert barokowy - Wrocław Baroque Ensemble
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

Perła polskiego Baroku - utwory Marcina Mielczewskiego ze zbiorów wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Wykonawcy:

Andrzej Kosendiak: dyrygent

Chór I:

Aldona Bartnik: sopran
Matthew Venner: kontratenor
Maciej Gocman: tenor
Jonathan Brown: bas

Chór II:

Aleksandra Turalska: sopran
Piotr Łykowski: kontratenor
Tomáš Lajtkep: tenor
Jerzy Butryn: bas

Wrocław Baroque Ensemble:

Zbigniew Pilch: I skrzypce
Mikołaj Zgółka: II skrzypce
Julia Karpeta: gamba
Janusz Musiał: kontrabas
Přemysl Vacek: lutnia
Marta Niedźwiecka: organy
Hans Martin Schlegel: puzon
TBA: puzon
TBA: puzon
William Lyons: fagot

 

Wrocław Baroque Ensemble

Założony przez Andrzeja Kosendiaka zespół instrumentów dawnych działa pod jego kierownictwem artystycznym, wykonując przede wszystkim repertuar barokowy, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Gościł na festiwalach, takich jak Wratislavia Cantans czy Usedomer Musikfestival. Zespół wydał m.in. dwa albumy z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (CD Accord), z których pierwszy uhonorowano Wrocławską Nagrodą Muzyczną, zaś obydwa wyróżniono nominacją do Fryderyka

 

Andrzej Kosendiak

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat prowadził intensywną działalność pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Muzycznej, m.in. w latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej. Od 2014 roku jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i doprowadziłdo zmiany oblicza obydwu tych instytucji oraz do przekształcenia ich w jedną nowoczesną instytucję – Narodowe Forum Muzyki. Jest twórcą koncepcji powstania we Wrocławiu prestiżowego obiektu koncertowego pod tą samą nazwą, którego budowę koordynował. Z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka powstało Zrzeszenie Filharmonii Polskich, w którym już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. Powołał do życia nowe zespoły artystyczne działające w Narodowym Forum Muzyki, są to: Chór NFM, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Chłopięcy NFM. Zainicjował liczne projekty edukacyjne, a także Leo Festiwal oraz międzynarodowe spotkania chórów Singing Europe. Andrzej Kosendiak zapoczątkował cykl wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu, prezentujący muzyczne dziedzictwo miasta, jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania wszystkich dzieł Witolda Lutosławskiego. Jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym zespołu Collegio di Musica Sacra. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA, występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w renomowanych salach koncertowych Polski. Nagrał nieznane dotąd dzieła z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – Musica da Chiesa (DUX), z Biblioteki w Strasburgu – Messa Pastorale, Sinfonia in D, Magnificat F.X. Richtera (CYPRES) oraz Stabat Mater A.M. Bononciniego (DUX). W 2012 i 2014 roku ukazały się płyty (CD Accord) zawierające dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego pod batutą Andrzeja Kosendiaka, pierwszy z albumów otrzymał Wrocławską Nagrodę Muzyczną, oba nominowano do nagrody Fryderyk. Najnowsze wydawnictwo artysty to Salzburska Msza Maryjna z muzyką liturgiczną Mozarta (CD Accord). Regularnie dyryguje NFM Filharmonią Wrocławską, Chórem NFM, Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz zespołami filharmonicznymi z całej Polski.

koncert barokowy