Środa z historią Szczecina: Berlińskie inspiracje. Kamienica czynszowa w Szczecinie przełomu XIX i XX wieku
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję dr. inż. arch. Piotra Fiuka (Katedra Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) zatytułowaną „Berlińskie inspiracje. Kamienica czynszowa w Szczecinie przełomu XIX i XX wieku”, która zostanie wygłoszona w środę, 21 lutego 2018 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

Charakterystyczny dla Szczecina krajobraz architektoniczny ukształtowany został po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. Miasto będące portowym zapleczem stołecznego Berlina i drugim pod względem wielkości po Hamburgu portem Niemiec poddane zostało wówczas dynamicznej rozbudowie. Do dzisiaj o jego wyglądzie decydują nadal powstałe w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku monumentalne budowle, gmachy użyteczności publicznej, budynki fabryczne, a także kamienice czynszowe. Wszystkie te obiekty wznoszono w ramach unikalnego na skalę międzynarodową układu przestrzennego, ukształtowanego wówczas w Szczecinie według planów architekta miejskiego Jamesa Hobrechta (1825–1902), piastującego tę funkcję w latach 1862–1869.

Podobieństwa w rozplanowaniu urbanistycznym Szczecina do układu przestrzennego Berlina szły ponadto w parze z wpływami kompozycyjno-formalnymi architektury stolicy Niemiec. Projekty wielu budynków publicznych i mieszkalnych, w nadodrzańskiej metropolii opracowali bowiem architekci berlińscy. Powstała w końcu XIX i w początkach XX wieku zabudowa mieszkalna, skupiona w rozległym zespole Śródmieścia, wyróżnia się jednorodnością. Charakterystyczna struktura urbanistyczna z głównymi ciągami komunikacyjnymi w postaci przestronnych alei ze szpalerami drzew i tzw. przedogródkami wypełniona została przez okazałe bryły kamienic czynszowych z bogato ukształtowanymi fasadami. Skromniejsze elewacje, podobne do siebie, otrzymały kamienice wznoszone przy węższych i bocznych ulicach.

kamienice sroda luty 2017

 

logo pz wzp mkidn