Jaki jest koszt lekcji i warsztatów?

Lekcje i warsztaty muzealne oraz inne działania edukacyjne
Lekcje muzealne dla szkół i przedszkoli
(opiekunowie gratis)
8 zł / os.
Lekcje muzealne dla szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych
(opiekunowie gratis)
4 zł / os.
Warsztaty muzealne dla szkół i przedszkoli
(opiekunowie gratis)
10 zł / os.
Warsztaty muzealne dla szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych
(opiekunowie gratis)
5 zł / os.
Akademia Brzdąca 8 zł
Akademia Malucha 10 zł
Akademia Juniora 10 zł
Akademia Gryfa 10 zł
Malujemy! 10 zł
Rysujemy w muzeum 10 zł
Warsztaty plastyczne dla widzów indywidualnych w ramach wystaw, świąt i innych wydarzeń 10 zł
Urodziny w Muzeum 250 zł

Materiały do lekcji i warsztatów zapewnia Muzeum Narodowe w Szczecinie i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć.

REZERWACJA ZAJĘĆ W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRSUSA SARS-CoV-2

Kiedy i jak odbywają się zajęcia dla uczniów i przedszkolaków?

Z dniem 1 października 2021 zmianie uległy nie tylko limity osób uczestniczących w zajęciach, ale również godziny prowadzenia zajęć i otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie. W związku z tym faktem, informujemy że:
1. Lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu grupy z osobą prowadzącą zajęcia. 
2. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna wraz z opiekunami. 
3. W związku z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa nie łączymy grup i w poszczególnych gmachach nie prowadzimy kilku zajęć równolegle!
4. Uczestników zajęć obowiązuje reżim sanitarny.
5. Pozostałe informacje zawarte w podrozdziale dotyczącym rezerwacji zajęć pozostają bez zmian.

W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (nałożenie maseczki oraz zachowanie 1,5m dystansu). Szczegóły dotyczące reżimu sanitarnego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dokumencie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA lub zostaną o nich poinformowani przez osoby prowadzące zajęcia w chwili dokonywania rezerwacji.

Ile osób może uczestniczyć w zajęciach?

W zajęciach organizowanych dla szkół i przedszkoli może uczestniczyć jedna grupa przedszkolna lub jedna klasa szkolna wraz z opiekunem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u osób prowadzących zajęcia.

Jak wybrać zajęcia?

Pełna oferta lekcji i warsztatów muzealnych znajduje się w Informatorze Edukacyjnym.

Jak zamówić zajęcia w Muzeum Narodowym w Szczecinie?

Zajęcia można zamówić codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek 7.45–15.30,
wtorek–piątek 7.45–8.45 i 12.00–15.30
u osób prowadzących zajęcia.

Kontakt

Krystyna Milewska, tel. (+48) 91 43 15 269
Dorota Baumgartem-Szczyrska, tel. (+48) 91 43 15 270
Ewa Kimak, tel. (+48) 91 43 15 278
Agata Kamińska, tel. (+48) 91 43 15 277
Dorota Obalek, tel. (+48) 797 400 438

Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-502 Szczecin

Jakie informacje są potrzebne do dokonania rezerwacji?

Zamawiając zajęcia, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 1. Termin planowanej wizyty;
 2. Wybrany temat warsztatów lub lekcji;
 3. Wiek uczestników i wielkość grupy;
 4. Dane kontaktowe: adres i telefon szkoły lub przedszkola, klasę lub grupę oraz imię i nazwisko nauczyciela.

Przypominamy, że zajęcia zamawiać mogą wyłącznie nauczyciele.

Uwaga! Zamawiając zajęcia z dużym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem, należy je potwierdzić przynajmniej tydzień przed terminem planowanej wizyty.

Gdzie i kiedy należy dokonać opłaty?

Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie tuż przed zajęciami. Przypominamy, że w każdym gmachu muzeum, w którym prowadzone są lekcje i warsztaty, przy szatni znajduje się kasa. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.

Co zrobić w wypadku rezygnacji lub zmiany terminu zajęć?

O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć należy poinformować telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zamawiający zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ważne informacje

 1. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna grupa lub klasa. W przypadku większych grup prosimy o kontakt z osobą prowadząca zajęcia.
 2. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (nałożenie maseczki oraz zachowanie 1,5m dystansu). Szczegóły dotyczące reżimu sanitarnego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dokumencie PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA lub zostaną o nich poinformowani przez osoby prowadzące zajęcia w chwili dokonywania rezerwacji.
 3. Do muzeum należy przyjść 10–15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 4. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
 5. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji i warsztatów. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
 8. Nauczyciele mogą realizować z klasą szkolną własny program na terenie muzeum po zgłoszeniu tej informacji w Dziale Edukacji najpóźniej 10 dni przed planowaną wizytą.