2013

Muzeum Widzialne. I nagroda w Konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, kategoria Identyfikacja wizualna wystawy czasowej: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Muzeum Widzialne. I nagroda w Konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, kategoria: Identyfikacja wizualna wystawy czasowej: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie

2012

Sybilla 2011. I Nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Wystawy historyczne:
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku.

Nagroda Sybilla 2011 - Złoty Wiek Pomorza

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2011 wystawa Sztuki piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2013: Program edukacyjny towarzyszący wystawie 1913. Święto wiosny

2003

Sybilla 2002. II nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Działalność naukowa:
– sesja naukowa Afryka – 40 lat penetrcji oraz poznawania ludów i ich kultur,
– wystawa Plątanina afrykańskich dróg.

 

Sybilla 2002. II nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: działalność naukowa

1997

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku: nagroda indywidualna dla Jacka Łapotta, kierownika Działu Kultur Pozaeuropejskich.

 

Nagroda indywidualna dla Jacka Łapotta, kierownika Działu Kultur Pozaeuropejskich

1994

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku: Nagroda II stopnia – wystawa Dzieje Szczecina w Muzeum Historii Szczecina – oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Nagroda II stopnia w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1993