Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2020 roku Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2020 roku

 

Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2020 roku
Przyznana przez: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Za: wystawę „Piękność twą widzę. Od  Čiurlionio do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku”
Dla: dr Dariusza Kacprzaka i Osvaldasa Daugelisa

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski