Muzeum Widzialne. I nagroda w Konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, kategoria: Identyfikacja wizualna wystawy czasowej: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Nagroda: I nagroda w Konkursie Muzeum Widzialne, kategoria: Identyfikacja wizualna wystawy czasowej.
Przyznana przez: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
Za: wystawę "1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie."