The city-creative function of the museum – case study od The National Museum in Szczecin

 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 roku – wystawy  Malczewscy. Figura syna

Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 roku
Przyznana przez: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Za: wystawę  "Malczewscy. Figura syna"
Dla: dr Beaty Wolskiej
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski