The city-creative function of the museum – case study od The National Museum in Szczecin

 
Nagroda: Nagroda za wybitny artykuł naukowy  zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018 (Tourism & Management Studies International Conference)

Przyznana przez: Przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018, adiunkta José António C. Santosa (z University of the Algarve - School of Management, Hospitality and Tourism
Campus da Penha, Faro, Portugalia)

Za: za wybitny artykuł naukowy  zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018 pt.: Miastotwórcza funkcja muzeum – studium przypadku Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Dla: prof. US dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, mgr Anna M. Suchocka// forma odmieniona dla prof. US dr hab. Katarzyny Kozioł-Nadolnej i mgr Anny M. Suchockiej

 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 roku – wystawy  Malczewscy. Figura syna

 

Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 roku
Przyznana przez: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Za: wystawę  "Malczewscy. Figura syna"
Dla: dr Beaty Wolskiej
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski