Nagroda: odznaka "Zasłużony Działacz Kultury"
Przyznana przez: Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego
Dla: Lecha Karwowskiego