www.przyjacielemuzeum.pl Powstanie i reaktywacja TPMNS Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie (TPMNS) zostało powołane do życia 19 marca 2008 roku. Za główny cel funkcjonowania stowarzyszenia grono założycielskie uznało wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie przy jego dalszym rozwoju. Jeszcze w tym samym roku stowarzyszenie nawiązało współpracę z firmą INVESTA Szczecin S.A., która przekazała darowiznę pieniężną na zakup dzieła sztuki do zbiorów szczecińskiego muzeum. Za uzyskane pieniądze zakupiono cenny obraz Chłopska rodzina w izbie autorstwa Augusta Ludwiga Mosta – najwybitniejszego artysty XIX wieku związanego ze Szczecinem i Pomorzem.