Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022”

logosy copy copy copy

Beneficjent

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Tytuł Projektu

Pierwsze muzeum morskie w odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum Stanisława hr. Ledóchowskiego.
Wystawa finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Numer Umowy

Umowa nr 82/20/MNS z 8 czerwca 2020 r.

Finansowanie i budżet

Projekt dwuletni, obejmujący lata 2020–2021, finansowany z budżetu państwa (250 000 zł na rok).

Opis projektu

Stanisław Ledóchowski był pochodzącym z kresów ziemianinem, absolwentem Szkoły Morskiej w Chersoniu. Po studiach został przemysłowcem. Próbował sił w działalności stoczniowej, żeglugowej, składach morskich. Paradoksalnie powodzenie finansowe przyniosła mu działalność lądowa Polskiej Fabryki Siatki Jednolitej Hrabiego Stanisława Ledóchowskiego SA, na ulicy Przemysłowej 32 w Warszawie. W 1932 roku na terenie przyległym do gmachu głównego zakładu otworzył pierwsze polskie muzeum morskie. Funkcjonowało ono do wybuchu drugiej wojny światowej. W pomieszczeniach na parterze eksponowano modele okrętowe (wiele z nich powstało w muzealnej modelarni), obrazy olejne o tematyce marynistycznej, ponadto liczne fotografie, plakaty linii żeglugowych itp. Część aktywności muzeum stanowiły działania, które sam Ledóchowski określał jako propagandę morską. Założył w tym celu biuletyn, którego zdążył wydać trzy numery. Fragmenty ekspozycji pokazywane były w różnych częściach kraju (Kraków, Muzeum Narodowe w Warszawie) i za granicą – w Brukseli i, prawdopodobnie, na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. W tym ostatnim przypadku możliwe, że pod szyldem Ligi Morskiej i Kolonialnej, której był członkiem. Zmarł w czasie wojny w 1940 roku. Część zbiorów muzeum trafiła po wojnie do Szczecina, gdzie miało powstać Centralne Muzeum Morskie, a obecnie znajduje się w zasobach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o historii pierwszego w odrodzonej Polsce Muzeum Morskiego oraz sylwetki Stanisława Ledóchowskiego i jego dokonań, wynikających z głębokiego patriotyzmu, które miały na celu rozpropagowanie idei morskości w całej Rzeczypospolitej. Jest to również wystawa jubileuszowa, mająca uświetnić obchody setnej rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk.
Projekt składać się będzie z kilku części: od prezentacji zabytków i pamiątek, przez cyfrową rekonstrukcję muzeum, do elementów sztuki w postaci muralu. 

Miejsce i czas realizacji projektu

Główna część projektu realizowana będzie w pięciu wybranych ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu i Szczecinie.
Dodatkowo przewidziana jest objazdowa wystawa planszowa, na którą składają się reprodukcje zdjęć autorstwa Ledóchowskiego i jego współpracowników oraz historia powrotu Polski nad Bałtyk, losy Muzeum Morskiego i samego Ledóchowskiego.

Planowany termin zakończenia projektu 31.12.2021 r.

Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Budzan, kierownik Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie.