znaki strona www godlo polski minister

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Zakup zespołu zasilania awaryjnego dla szafy RACK

DOFINANSOWANIE: 65 000 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 65 000 zł

 

belka rack