znaki strona www godlo polski minister

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Rozpoczęcie prac nad wystawą „900 lat misji św. Ottona na Pomorzu Zachodnim”

DOFINANSOWANIE: 138 000 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 138 000 zł

 

belka rack