znaki strona www godlo polski minister

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Przełożenie pokrycia dachu na jednej połaci na budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie

DOFINANSOWANIE: 100 000 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 100 000 zł

 

belka rack