znaki strona www godlo polski minister

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia EZD RP w Muzeum Narodowym w Szczecinie

DOFINANSOWANIE: 100 000 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 100 000 zł

 

logosy ezd