Beneficjent

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

Finansowanie

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:
Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Budżet projektu

Wartość zadania: 8 092 844 zł
Środki pochodzące z budżetu województwa: 3 064 980 zł
Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 4 962 866 zł
Środki własne: 64 998 zł

Cele i opis projektu

Celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja części pomieszczeń zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Staromłyńskiej 27.
Budynek, pierwotnie pałac Sejmu Stanów Pomorskich, wzniesiony został w latach dwudziestych XVIII w. wg projektu Gerharda Corneliusa van Wallrawe. Funkcje administracyjne, jak również mieszkalne na potrzeby posłów oraz urzędników parlamentu, pełnił do 1928 r., kiedy to został przejęty i przebudowany na potrzeby muzealne przez Landesmuseum (Muzeum Prowincji).

Okres drugiej wojny światowej, budynek przetrwał nie ulegając większym zniszczeniom, za wyjątkiem pożaru dachu, wynikłego prawdopodobnie z bombardowania w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 r.

Czarną kartę w dziejach budynku stanowi okres pobytu „wyzwoleńczej” Armii Czerwonej, w 1945 r., w czasie którego rozkradziono przechowywane w nim dzieła sztuki i dokumenty. W trakcie grabieży, niszczono ściany i wyposażenie w poszukiwaniu ukrytych cennych przedmiotów.

Pod koniec 1945 r. w zdewastowanym budynku rozpoczęło działalność Muzeum Pomorza Zachodniego, które niemal natychmiast podjęło odbudowę budynku, realizując ją jednak z potrzeby chwili, bez wymaganej dokumentacji, co spowodowało, że ostateczny zakres zniszczeń i odbudowy nie jest znany.

Zakres prac

W ramach projektu „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” do realizacji przewidziane są następujące prace:

 • adaptacja przestrzeni dziedzińca wewnętrznego na potrzeby lapidarium,
 • wykonanie prac związanych z adaptacją dziedzińca, pozwoli na uzyskanie doskonałej przestrzeni na umieszczenie monumentalnych posągów oraz na wykorzystanie jej w celach organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych,
 • w przestrzeni dziedzińca planuje się również prowadzenie małej gastronomii, stworzenie miejsca spotkań towarzyskich dla mieszkańców Szczecina, wzbogaconych o ofertę kulturalno-artystyczną Muzeum oraz zaprzyjaźnionych z nim instytucji,
 • modernizacja i wyposażenie w nowoczesny system oświetleniowy czterech sal wystawowych na parterze budynku,
 • odnowienie pomieszczeń, wymiana instalacji oraz wyposażenie w nowoczesny system oświetlenia wystawowego pozwoli na utworzenie stałej wystawy archeologicznej,
 • modernizacja i wyposażenie na potrzeby stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznych czterech sal wystawowych na pierwszym piętrze budynku,
 • adaptacja poddasza na potrzeby magazynowe,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • remont klatek schodowych wraz z ciągiem komunikacyjnym,
 • wymiana instalacji CO.

W efekcie realizacji inwestycji przewiduje się

 • zmodernizowanie sal wystawowych,
 • odrestaurowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych,
 • zaadaptowanie poddasza na potrzeby magazynowe.
 • zadaszenie i odrestaurowanie dziedzińca,
 • posadowienie dwóch posągów monumentalnych,
 • udostępnienie terenu dziedzińca jako lapidarium oraz przestrzeni ożywionej działalności kulturalno – edukacyjno – rozrywkowej,
 • udostępnienie do zwiedzania 3 stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznej,
 • umożliwienie wykonania wystawy archeologicznej z pozyskanych środków z programu INTERREG V.
mtr rpo logosy