Powołana Uchwałą Nr 59/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku

 • Lucjan Bąbolewski
 • prof. dr hab. Aleksander Bursche
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Michał Dębowski
  Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • Stanisław Horoszko
  Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 • Paweł Jaskanis
  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Edward Osina
  Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Piotr Semka
  Historyk, publicysta
 • Aleksandra Hamberg-Federowicz
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • prof. dr hab. Radosław Gaziński
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Przemysław Wraga
  p.o. Dyrektora Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie