• Lucjan Bąbolewski
  Dyrektor Książnicy Pomorskiej im.  Stanisława Staszica
 • prof. dr hab. Aleksander Bursche
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jerzy Eisler
  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie
 • dr Małgorzata Gwiazdowska
 • Stanisław Horoszko
  Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 • Paweł Jaskanis
  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Edward Osina
  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Piotr Semka
  Historyk, publicysta
 • Maria Witek
  Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • prof. dr hab. Edward Włodarczyk
  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego