Lucjan Bąbolewski
Dyrektor Książnicy Pomorskiej im.  Stanisława Staszica

prof. dr hab. Aleksander Bursche
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Jerzy Eisler
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie

dr Małgorzata Gwiazdowska

Stanisław Horoszko
Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Edward Osina
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piotr Semka
Historyk, publicysta

Maria Witek
Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego