Dyrekcja

Lech Karwowski
Dyrektor
[javascript protected email address]
dr Dariusz Kacprzak
Kustosz dyplomowany
Z-ca Dyrektora ds. naukowych
[javascript protected email address]
Agnieszka Bortnowska
Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych
[javascript protected email address]
Joanna Zawłocka
Główny księgowy
[javascript protected email address]

Biuro Dyrektora Muzeum

dr Stanisław Piskorz
Kierownik
[javascript protected email address]
Agnieszka Zimecka
Główny Specjalista ds. kancelaryjno-organizacyjnych
[javascript protected email address]
Edyta Tokarzewska
Specjalista ds. kancelaryjno-organizacyjnych
[javascript protected email address]

Rzecznik prasowy

Daniel Źródlewski
Rzecznik prasowy
[javascript protected email address]

Dział Komunikacji Społecznej

Elżbieta Jurska
Kierownik
[javascript protected email address]
Filip Bylak
Specjalista ds. promocji
[javascript protected email address]
Marek Pietrusewicz
Redaktor angielskiej wersji strony www
[javascript protected email address]
Michał Dłużak
Administrator stron www
[javascript protected email address]
Agnieszka Lisowska
Specjalista ds. promocji
[javascript protected email address]

Dział Kadr i Płac

Małgorzata Nowalińska
Kierownik Działu Kadr i Płac
[javascript protected email address]
Urszula Żmuda
Specjalista ds. kadr i płac
[javascript protected email address]
Agnieszka Janeczek
Specjalista ds. płac
[javascript protected email address]

Dział Archeologii

Krzysztof Kowalski
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Dorota Kozłowska
Kustosz
[javascript protected email address]
dr hab. Anna Bogumiła Kowalska
Kustosz dyplomowany
[javascript protected email address]
dr Bartłomiej Rogalski
Kustosz
[javascript protected email address]
Sławomir Słowiński
Adiunkt
[javascript protected email address]
Izabela Sukiennicka
Kustosz
[javascript protected email address]
Ewa Górkiewicz-Bucka
Adiunkt
[javascript protected email address]
Monika Witek
Adiunkt
[javascript protected email address]
Anna Ryś
Starszy dokumentalista
[javascript protected email address]
dr Michał Adamczyk
Kustosz
[javascript protected email address]

Dział Sztuki Dawnej

Monika Frankowska-Makała
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
dr Ewa Gwiazdowska-Banaszek
Kustosz dyplomowany
[javascript protected email address]
Kinga Krasnodębska
Adiunkt
[javascript protected email address]
Justyna Bądkowska
Adiunkt
[javascript protected email address]
Izabela Matynia
Dokumentalista
[javascript protected email address]

Dział Sztuki Europejskiej 1800–1945

dr Szymon Piotr Kubiak
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Beata Ganczarewicz
Młodszy dokumentalista
[javascript protected email address]
Julita Miłosz-Augustowska
Administrator programu Interreg VIa
[javascript protected email address]

Dział Etnografii Pomorza

Iwona Karwowska
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Małgorzata Kłosińska-Grzechowiak
Adiunkt
[javascript protected email address]
Agnieszka Słowińska
Asystent
[javascript protected email address]

Dział Kultur Pozaeuropejskich

Ewa Prądzyńska
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Katarzyna Findlik-Gawron
Adiunkt
[javascript protected email address]
Ewa Sitarek
Młodszy dokumentalista
[javascript protected email address]

Dział Numizmatyki

Genowefa Horoszko
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Mieszko Pawłowski
Adiunkt
[javascript protected email address]

Centrum Dialogu Przełomy

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Kierownik
Adiunkt
[javascript protected email address]
Edyta Szumocka
Asystent
[javascript protected email address]
Ewa Sobota
Asystent
[javascript protected email address]
Paula Sendra
Asystent
[javascript protected email address]
Kamila Krężel
Asystent
[javascript protected email address]
dr Iga Ranoszek-Bieńkowska
Asystent
[javascript protected email address]

Dział Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych

Jerzy Baranowski
p.o. Kierownik
[javascript protected email address]
Anna Halak
Referent
Bernard Sawczyszyn
Rzemieślnik
Piotr Sawczyszyn
Rzemieślnik
Piotr Szeląg
Rzemieślnik
Stanisław Grzegorczyk
Rzemieślnik

Muzeum Morskie

dr Tomasz Budzan
Adiunkt
Kierownik
[javascript protected email address]
Leszek Kocela
Adiunkt
Kierownik Działu Historii Żeglugi
[javascript protected email address]
Włodzimierz Pelczarski
Starszy renowator
[javascript protected email address]

Muzeum Sztuki Współczesnej

Magdalena Lewoc
Kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Marlena Chybowska-Butler
Kustosz
[javascript protected email address]
Dorota Pytlińska
Dokumentalista
[javascript protected email address]

Muzeum Historii Szczecina

Małgorzata Peszko
p.o. Kierownik
Asystent
[javascript protected email address]
dr Anna Lew-Machniak
Adiunkt
[javascript protected email address]

Biblioteka

Marta Kurzyńska
Kierownik
Kustosz
[javascript protected email address]
Adrianna Jędrzejczak
Adiunkt
[javascript protected email address]

Dział Wydawnictw

Bartosz Zasieczny
Kierownik
[javascript protected email address]
dr Wiktoria Klera-Olszak
Specjalista ds. wydawnictw
[javascript protected email address]
Anna Rajska
Specjalista ds. wydawnictw (operator DTP)
[javascript protected email address]

Dział Głównego Inwentaryzatora

Elżbieta Baran-Potkańska
Kustosz
Główny Inwentaryzator
[javascript protected email address]
Zbigniew Smoter
Starszy dokumentalista
[javascript protected email address]
dr Arkadiusz Piętak
Fotograf
Kierownik pracowni digitalizacji
[javascript protected email address]
Aleksandra Wilgocka
Administrator merytoryczny bazy danych
Adiunkt
[javascript protected email address]
Agnieszka Grądek
Pracownia Digitalizacji Zbiorów
Specjalista
[javascript protected email address]

Dział Edukacji

Krystyna Milewska
Starszy kustosz
Kierownik
[javascript protected email address]
Dorota Baumgarten-Szczyrska
Kustosz
[javascript protected email address]
Ewa Kimak
Kustosz
[javascript protected email address]
Agata Kamińska
Kustosz
[javascript protected email address]
Dorota Obalek-Bylak
Adiunkt
[javascript protected email address]
Dorota Schrammek
Asystent
[javascript protected email address]

Dział Konserwacji Zbiorów

Przemysław Manna
Główny konserwator
[javascript protected email address]
Hanna Szenklewska
Konserwator
[javascript protected email address]
Iwona Szramska
Konserwator
[javascript protected email address]
Izabela Działak-Dąbrowska
Pracownia Konserwacji Papieru
Starszy konserwator
[javascript protected email address]
Anna Borowiec
Starszy konserwator
[javascript protected email address]
Maciej Lango
Adiunkt konserwatorski
[javascript protected email address]
Paweł Bosy
Asystent konserwatorski
[javascript protected email address]
Anna Szczucińska
Starszy renowator
[javascript protected email address]
Paulina Miłaszewska
Starszy asystent konserwatorski
[javascript protected email address]
Julia Soroko
Asystent konserwatorski
[javascript protected email address]

Sekcja Organizacji Wystaw

Alicja Bonik
Specjalista ds. organizacji wystaw
[javascript protected email address]
Grzegorz Czajka
Montażysta wystaw
Jarosław Napierski
Montażysta wystaw
Ryszard Plota
Montażysta wystaw

Księgowość

Joanna Zawłocka
Główny księgowy
[javascript protected email address]
Anna Kusznir
Specjalista ds. księgowości
[javascript protected email address]
Barbara Fortuna
Specjalista ds. księgowości
[javascript protected email address]
Krystyna Winiarska
Starsza Księgowa
[javascript protected email address]
Elżbieta Leśniewska
Specjalista ds. księgowości
[javascript protected email address]
Katarzyna Krzemińska
Młodszy specjalista ds. księgowości
[javascript protected email address]

Pion Ochrony Muzeum i Bezpieczeństwa Zbiorów

Mariusz Skolimowski
Główny specjalista ds. ochrony muzeum i bezpieczeństwa zbiorów
Kierownik Stałego Dyżuru
[javascript protected email address]
Edyta Łongiewska-Wijas
Kierownik księgarni
[javascript protected email address]
Sebastian Strączek
Specjalista ds. zabezpieczeń elektronicznych
[javascript protected email address]

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Skolimowski
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
[javascript protected email address]
Henryk Piecuch
Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych
[javascript protected email address]
Sebastian Trawka
Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
[javascript protected email address]
Rafał Piątkowski
Administrator systemu
[javascript protected email address]

Dział Administracji

Wiesława Kościesza
Kierownik
[javascript protected email address]
Jędrzej Adam Ladorski
Asystent ds. administracyjnych
[javascript protected email address]
Adam Resztak
Kierowca
Jarosław Kozłowski
Kierowca
Katarzyna Styczeń
Specjalista ds. administracyjnych
[javascript protected email address]

Dział Informatyki

Rafał Piątkowski
Administrator Systemu Informatycznego
Kierownik
[javascript protected email address]
Ewa Kmiecińska
Informatyk
[javascript protected email address]
Mariusz Siupa
Informatyk, Specjalista ds. multimediów
[javascript protected email address]
Przemysław Wróbel
Informatyk, Specjalista ds. multimediów
[javascript protected email address]

Sekcja ds. BHP

Henryk Piecuch
Specjalista ds. BHP, ochrony dóbr kultury, OC i inspektor ppoż.
[javascript protected email address]

Dział Techniczny

Dominik Wałdoch
Kierownik
[javascript protected email address]
Andrzej Kulpa
Elektryk
Mirosław Słupny
Elektryk
[javascript protected email address]
Robert Gągorowski
Brygadzista
[javascript protected email address]
Bartosz Grądek
Specjalista ds. remontowo-budowlanych
[javascript protected email address]

Dział Zamówień Publicznych

Monika Skowrońska
Kierownik
[javascript protected email address]
Marta Cieślak
Specjalista ds. zamówień publicznych
[javascript protected email address]

Pracownicy samodzielni

Anna Marszal
Główny Specjalista ds. strategii rozwoju
[javascript protected email address]
Agnieszka Kołat
Główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
- czasowa nieobecność
[javascript protected email address]
prof. UG dr hab. Rafał Makała
Kierownik naukowy projektu międzynarodowego „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”
[javascript protected email address]
Michał Dłużak
Inspektor Ochrony Danych
[javascript protected email address]